Communistische verzetsstrijder postuum ereburger Groningen

Communistisch verzetsstrijder Geert Sterringa (1876-1944) is postuum ereburger van Groningen geworden. Sterringa, omgekomen in concentratiekamp Buchenwald, werd vrijdag 9 februari ingeschreven in het Gulden Boek van de stad Groningen als blijk van waardering voor en erkenning van zijn grote betekenis voor de Groninger samenleving.

De inschrijving gebeurde in het stadhuis van Groningen in aanwezigheid van nabestaanden. Onder wie Geertjan Herder, een kleinzoon van Sterringa, die ook een toespraak hield. Burgemeester Peter den Oudsten zette zijn handtekening in het Gulden Boek waarmee Sterringa ereburger van Groningen werd.

Armenschool Noorderplantsoen
Bijna veertig jaar was Sterringa onderwijzer in de stad Groningen. Generaties arbeiderskinderen hebben op de armenschool in het Noorderplantsoen les van hem gehad. Sterringa was voorzitter van de Groningse afdeling van de SDAP en ging in 1909 over naar de SDP, de latere Communistische Partij in Nederland (CPN). Voor die partij is hij raadslid geweest en ook lange tijd lid van Provinciale Staten. Al in 1933 waarschuwde hij op een demonstratie tegen het opkomende fascisme. Later dat jaar nam hij de eerste ontsnapte gevangenen uit de concentratiekampen in het Eemsland van over de grens in huis.

Oranjehotel
Sterringa hoorde bij de leiding van het communistische verzet in Groningen en was mederedacteur van Het Noorderlicht. Dat was de eerste regelmatig verschijnende verzetskrant in Groningen. Na de Amsterdamse Februaristaking tegen de anti-Joodse maatregelen van de Duitsers schreef Sterringa een oproep om in verzet te komen. Naar aanleiding van deze oproep werd hij op 10 maart 1941 gearresteerd. Via het Oranjehotel in Scheveningen kwam hij in kamp Amersfoort terecht. Eind maart 1942 werd hij naar concentratiekamp Buchenwald getransporteerd. Daar overleed hij op 19 januari 1944.

De vlam van de hoop
In het Gulden Boek staat: “Het gemeentebestuur van Groningen is Geert Sterringa zeer dankbaar voor al hetgeen hij voor de stad betekend heeft. In het bijzonder in de donkerste periode uit de geschiedenis van onze stad hield hij de vlam van de hoop brandend. In Geert Sterringa eren wij tevens al zijn omgebrachte kameraden uit het communistische verzet.”

Nobelprijswinnaar
Nobelprijswinnaar Ben Feringa was voor Sterringa de laatst ingeschreven ereburger van Groningen. Andere ereburgers zijn onder anderen Max van den Berg, Jacques Wallage, Henk Vonhoff en Fré Meis, die net als Sterringa actief was in de CPN.

 

foto: Henk Tammens