Mattias Gijsbertsen

College wil gelijke kansen voor kinderen in armoede

Eén op de vijf kinderen in Groningen groeit op in armoede. De gemeente berust daar niet in. Iedereen moet mee kunnen doen in Stad. Het college wil in 2017 nog meer aandacht voor gezinnen in armoede, om vooral voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar de gevolgen van armoede te verlichten.

In 2017 wil het college meer inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers betrekken bij het armoedebeleid. Verantwoordelijk wethouder Mattias Gijsbertsen van GroenLinks: “Het is heel goed dat ondernemers uit de stad zich betrokken voelen om kinderen en jongeren iets te bieden zodat zij ook kunnen meedoen met activiteiten. Dat mogen er wat mij betreft nog veel meer zijn. Participatie is heel belangrijk, zeker voor kinderen.”

Armoedesignalering
Afgelopen jaar zijn diverse projecten uitgevoerd om de gevolgen van armoede te verlichten en het thema op de maatschappelijke agenda te zetten. Er is veel belangstelling voor de trainingen die het armoedeteam samen met ervaringsdeskundigen geeft. Inmiddels zijn 350 beroepskrachten getraind, zoals WIJ-teammedewerkers, leerkrachten en collega's.
Gezond eten en fietsen
Omdat kinderen die opgroeien in armoede soms zonder ontbijt naar school gaan, ontvangen 500 kinderen gezonde schoollunches en aan 6000 kinderen wordt fruit aangeboden. Ook zijn met hulp van inwoners en bedrijven 500 fietsen ingezameld en verstrekt aan kinderen tot 18 jaar.
Tweedehandskleding
Maxima en de Zeecontainer zijn twee nieuwe initiatieven die inspelen op de behoefte aan goede tweedehandskleding. Deze maand ontvangen kinderen en jongeren ook bonnen die ze kunnen besteden aan nieuwe kleding. En de Groninger City Club steunt de actie om winterjassen te doneren aan de Re-share Store van het Leger des Heils.
Groei Stadjerspas
Steeds meer Stadjers maken gebruik van de Stadjerspas; met een spectaculaire groei in enkele jaren van 8.000 naar 13.000 abonnees in 2016. Bovendien is het makkelijker geworden om van de kortingen gebruik te maken. Ook is het voor Stadjerspashouders makkelijker om een aanvraag te doen bij stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds omdat de pas als inkomenstoets dient.
Onderzoek
Uit een onderzoek naar tevredenheid van deelnemers aan armoedeprojecten en gebruikers van voorzieningen blijkt dat veruit de meeste Stadjers die hier gebruik van maken tevreden zijn met het aanbod en er erg blij mee zijn. Bij het signaleren van armoede en het verlagen van de drempel zal de rol van de WIJ-teams, gebiedsteams en maatschappelijke organisaties prominenter worden.
Belangrijke schakel
Zij zijn een belangrijke schakel tussen bewoners en regelingen. Ook wil het college inzetten op communicatie voor meer bekendheid met regelingen en voorzieningen en hoe en waar die – in één keer – aan te vragen zijn. Begin 2017 komt er ook extra geld van het Rijk voor kinderen en jongeren.