Glimina Chakor

College komt zwerfjongeren tegemoet

Ja, er is een financiële regeling voor zwerfjongeren die de meerderjarige leeftijd bereiken en de overstap maken van jeugdhulp naar WMO. Maar de uitvoering van deze regeling is niet eenduidig en kan voor extra stress zorgen bij deze kwetsbare groep. Daarom gaat het college aan de slag om dit proces te vergemakkelijken en tegemoet te komen aan meer financiële zekerheden voor jongeren die dat echt nodig hebben. Dit antwoordt het stadsbestuur op schriftelijke vragen van GroenLinks raadslid Glimina Chakor over dit probleem.

Chakor stelde dat zwerfjongeren voldoende inkomen nodig hebben, een woonplek en begeleiding van werk naar school. Zij pleitte voor een garantie-inkomen voor jongeren die de jeugdhulp verlaten en waar ouders buiten beeld zijn: “Met een inkomen kunnen dakloze jongeren vanuit rust hun leven weer op de rit krijgen, werken aan huisvesting, scholing of werk”. Het stadsbestuur komt nu tegemoet aan haar wensen. Het gaat in Groningen om ruim 40 jongeren.