Cheque voor Jeugdeducatiefonds

GroenLinksWethouder Gijsbertsen reikte vandaag een cheque van € 15.000,- uit aan het Jeugdeducatiefonds voor ondersteuning van Groningse scholen.

Vijf Groningse basisscholen zijn gecertificeerd en partner geworden van het Jeugdeducatiefonds. Deze scholen kunnen voortaan rekenen op extra (financiële) ondersteuning voor kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen.

Bijdrage

De gemeente Groningen levert een financiële bijdrage van € 15.000,- aan het Jeugdeducatiefonds, zodat het fonds deze extra middelen kan inzetten ter ondersteuning van het onderwijstraject. Dankzij deze ondersteuning kunnen ook kinderen uit minimagezinnen hun talenten optimaal ontwikkelen. De cheque wordt uitgereikt door wethouder Sociale Zaken & Jeugdzorg Mattias Gijsbertsen aan Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds.

Certificaat

De volgende scholen ontvangen een certificaat en worden partner van het Jeugdeducatiefonds: CBS De Tamarisk, CBS De Kleine Wereld, OBS De Pendinghe OBS De Sterrensteen en KDS Bisschop Bekkers.

Meer informatie over het jeugdeducatiefonds is te vinden op www.jeugdeducatiefonds.nl