Afgelopen vrijdag riep het kabinet gemeenten op méér te doen voor jongeren, waarbij ze ook extra geld ter beschikking heeft gesteld. “Het wordt steeds duidelijker dat de coronacrisis nog lang niet voorbij is,” stelt raadslid Nick Nieuwenhuijsen. “Hierdoor ontstaat er met name onder jongeren een enorm gebrek aan perspectief. Het is goed om te merken dat het kabinet dit nu ook inziet en dat zij gemeenten heeft gevraagd hier voortvarend mee aan de slag te gaan. Wij horen daarom graag van het college hoe ze dit op de kortst mogelijke termijn gaat aanpakken.”

Burgemeester Koen Schuiling bevestigde woensdag dat er binnenkort meer studieplekken beschikbaar zullen komen in Groningen. Daarnaast komt er ook geld en ruimte vrij voor aanvullende initiatieven om jongeren uit hun fysieke isolatie te helpen - mits deze binnen de maatregelen mogelijk zijn. Staatssecratris Blokhuis geeft de veiligheidsregio's ruimte en middelen om dit te realiseren. Raadslid Nick Nieuwenhuijsen ziet dit als een stap in de goede richting.

“ Er stapelt zich een enorme waslijst aan problemen op voor jongeren.  ”

Nick Nieuwenhuijsen Raadslid

"Van studievertraging en -uitval, eenzaamheid en psychische problemen tot seksuele onderontwikkeling en financiële nood. Het is dus goed dat de gemeente meer mogelijkheden wil gaan bieden. Hopelijk wordt er snel meer duidelijk.”

Eerder die dag luidden ook scholieren, studenten en de kinderombudsvrouw de noodklok over de situatie van jongeren. Zij roepen op om fysiek onderwijs weer toegankelijk te maken voor álle jongeren. GroenLinks sluit zich van harte aan bij deze oproep.

GroenLinks maakt zich al langer zorgen over het welzijn van Groningse jongeren en wil dat de gemeente meer ademruimte voor jongeren creëert. Zo ziet GroenLinks mogelijkheden voor meer coronaproof ontmoetingsplekken en studieplekken voor jongeren in bijvoorbeeld het Forum, bibliotheken, dorpshuizen, buurcentra en sporthallen.

Raadslid Femke Folkerts: “We horen van alle kanten alle kanten dat het steeds slechter gaat. We zijn blij met digitale activiteiten zoals grong.nl, maar jongeren hebben ook de behoefte om de deur uit te gaan en elkaar daar te ontmoeten. Daarom is het cruciaal hen zo snel mogelijk weer wat perspectief te bieden via ontmoetingsplekken, laagdrempelige hulp en activiteiten. Dat moeten we regelen, punt.”

“Het gaat GroenLinks niet om simpelweg leuke dingen doen, maar echt om noodzakelijke actie om erger te voorkomen. Er is bij deze jonge generatie sprake van een welzijnscrisis waarvan de gevolgen op de lange termijn nauwelijks te overzien zijn. Het is dus cruciaal hier heel snel werk van te maken,” aldus Nieuwenhuijsen.