Begroting 2014: meer geld voor bestrijding van armoede en mensenhandel

De gemeente Groningen mag het extra rijksgeld voor armoedebeleid dat naar gemeenten komt alleen aan dat doel uitgeven. Dat heeft de gemeenteraad op voorstel van GroenLinks besloten. GroenLinks hoopt dat daarmee aangekondigde bezuinigingen op bijvoorbeeld de bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag voorkomen kunnen worden. De raad steunde ook een GroenLinks-voorstel om de bestrijding van mensenhandel en de zorg voor slachtoffers ervan buiten de bezuinigingen te houden.

Voor het overige was er weinig te halen in het debat over de begroting van 2014. Alle coalitiepartijen van SP tot VVD weigerden een cent aan de begroting te veranderen en daarmee wordt een onnodig grote bezuinigingsoperatie gestart. Het jeugdwerk en het onderwijs worden daardoor ernstig getroffen, een jaar voordat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg. Voorzieningen die we dan hard nodig zullen hebben, bijvoorbeeld voor maatschappelijk werk op scholen en in wijken, worden nu juist afgebroken. GroenLinks maakt zich zorgen over de gevolgen hiervan voor kwetsbare jongeren en gezinnen in de stad.

Het is ook een van de signalen dat het college van B&W geen duidelijke visie heeft op de toekomst van de stad, laat staan consistent beleid. Fractievoorzitter Mattias Gijsbertsen: "Je vraagt je af of de linkerhand van de SP wel weet wat de rechter van D66 doet."

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Teleurstellend was dat SP en PvdA zelfs een voorstel voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor mensen met een laag inkomen niet steunden, onder druk van de coalitie. Met dit voorstel zouden huishoudens die al drie jaar van een minimuminkomen moeten rondkomen volledige kwijtschelding krijgen van de afvalstoffenheffing; het gaat hierbij om 2500 huishoudens. Dit levert hen jaarlijks 100 tot 200 euro op, relatief een groot bedrag in relatie tot hun inkomen. Het voorstel kon worden bekostigd door de afvalstoffenheffing van andere stadjers niet met ongeveer 24 euro maar met zo'n 20 euro te verlagen.

Tegenbegroting

In het debat stelde GroenLinks alternatieven voor in een tegenbegroting, waarin meer geld werd uitgetrokken voor bijvoorbeeld zorg, onderwijs, banen en fietsbeleid.

"GroenLinks gaat niet op zijn handen zitten terwijl mensen hun baan kwijt raken en zorgkosten niet kunnen betalen. GroenLinks kiest ervoor zo min mogelijk te bezuinigen op banen en op zorg en welzijn in crisistijd. Waar mogelijk blijven we investeren om ons voor te bereiden op de toekomst en werkgelegenheid te creëren en behouden."

De tegenbegroting van GroenLinks werd door 11 van de 39 raadsleden gesteund.

Meer informatie over de tegenbegroting: http://groningen.groenlinks.nl/tegenbegroting2014

 

De volledige woordvoering van Mattias in het begrotingsdebat: http://groningen.groenlinks.nl/files/Begrotingsbijdrage%202014%20GroenLinks.pdf