Rinze Kramer en Annie Postma

Akkoord over sociale nieuwbouw in Ten Boer

Na lange tijd heeft woningstichting Wierden en Borgen besloten het bouwterrein aan de Marskramer in Ten Boer te kopen en te ontwikkelen. Op woensdag 12 september hebben GroenLinks wethouder Annie Postma van de gemeente Ten Boer en de bestuurder van de Woningstichting Wierden en Borgen, Rinze Kramer, de handtekeningen gezet. Aansluitend zijn omwonenden tijdens een inloopbijeenkomst geïnformeerd over de nieuwbouwplannen.

Nieuwbouwplannen terrein Marskramer
Wierden en Borgen gaat op de locatie in het centrum van Ten Boer acht energiezuinige en aardbevingsbestendige huurwoningen bouwen. Het gaat om twee blokken van vier grondgebonden rijwoningen. De woningen zijn bestemd voor de sociale verhuur.

Start bouw en geplande oplevering
Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2019 gestart met de bouwwerkzaamheden. De oplevering is gepland in het laatste kwartaal van 2019.