Accent op milieuopgaven bij bespreking gemeenterekening

De laatste bespreking van de gemeenterekening in deze raadsperiode werd door de meeste partijen in de gemeenteraad aangegrepen om maar meteen de hele collegeperiode van vier jaar te evalueren. GroenLinks woordvoerder Martijn van der Glas legde daarbij het accent op de succesvolle experimenten in het sociale beleid, de hoge ambities van het armoedebeleid, maar vooral de milieuopgaven, die ons nog te wachten staan.

Hij noemde daarbij de energietransitie, de verandering van het klimaat en het grote belang van groen en bomen. Zijn voorstel voor aanscherping van het ecologisch beleid mocht zich verheugen in brede steun.