Op dit moment wordt er in de gemeente al veel samengewerkt tussen de fracties van GroenLinks en PvdA: we trokken samen op bij de coalitievorming, en de fracties werken inhoudelijk regelmatig met elkaar samen. De vraag die voorligt is hoe dit er in 2026 bij de gemeenteraadsverkiezingen uit zal zien. Daar zijn een aantal opties voor: GroenLinks en PvdA kunnen met één of twee kandidatenlijsten deelnemen aan de verkiezingen, een gezamenlijk of losse verkiezingsprogramma's schrijven (of een gedeeltelijk gezamenlijk programma), en kunnen individueel of gezamenlijk campagne voeren. Hierover hebben we keuzes te maken.

Tijdens deze avond zullen we de uitkomsten van de vragenlijst die elk GroenLinks lid gekregen heeft, bespreken, en is er ruimte voor verdere gedachtewisseling.

Inloop: 19:30u. Start: 20:00u.