Kandidaatstelling

De kandidaatstelling is geopend vanaf 1 april t/m 30 juni 2021

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zoekt GroenLinks Groningen enthousiaste leden die het GroenLinks-gedachtegoed kunnen vertegenwoordigen als lid van onze gemeenteraadsfractie. Het bestuur van de afdeling roept alle geïnteresseerden (sympathisanten en leden) op zich kandidaat te stellen voor een plaats op de kieslijst van GroenLinks Groningen.

Wil je meer weten over wat raadswerk inhoudt? Klik dan hier*

*Op deze pagina staat dat de meeste afdelingen eind mei als deadline hanteren. Bij ons is dat niet het geval. Je hebt tot en met 30 juni.

Kandidatencommissie

De Kandidatencommissie (Kcie) heeft tot doel de ledenvergadering van GroenLinks afdeling Groningen een gemotiveerd voorstel te doen voor de vaststelling van de GroenLinks-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Voor de samenstelling van de lijst wordt uitgegaan van het volgende:

  • Als verkiesbare plaatsen worden vastgesteld de plaatsen 1 t/m 12
  • Als opvolgingsplaatsen gelden de plaatsen 13 t/m 20.
  • De eerste twintig plaatsen worden aangeduid als kopplaatsen. De overige plaatsen op de lijst worden aangeduid als staartlijst. Het bestuur draagt een of meerdere kandidaten aan als lijstduwer.
Uitgangspunten

De Kcie voert selectiegesprekken met iedereen die: - zich kandidaat heeft gesteld voor GroenLinks Groningen, - zich schriftelijk bereid heeft verklaard beschikbaar te zijn voor één van de kopplaatsen, - die naar het oordeel van de Kcie mogelijk in aanmerking komt voor één van deze plaatsen. De Kcie streeft er bij de samenstelling van de kandidatenlijst naar om zowel voldoende politieke ervaring als voldoende diversiteit in de breedste zin van het woord te waarborgen.

Programmacommissie

In samenspraak met leden, betrokkenen en organisaties stelt de Programmacommissie een opzet van ons verkiezingsprogramma samen. Leden kunnen hier vervolgens veranderingen op aanbrengen door amendementen in te dienen. Wil je voor die tijd input leveren over het programma? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie!