Werkgroepen

Er zijn op dit moment zes werkgroepen  op de volgende terreinen: werk en inkomen, buitenland, groen, mobiliteit, onderwijs en wijken en dorpen. 

In principe staat het elk lid vrij om een werkgroep te beginnen. Als er meerdere leden actief worden rondom een thema is de werkgroep geboren. Vanuit het bestuur is er voor elke werkgroep een contactpersoon. Vaak hebben ook fractieleden één of meerdere werkgroepen waar ze zich mee bezighouden, vanuit bijvoorbeeld hun portefeuilles in de gemeenteraad. Soms zijn werkgroepen tijdelijk, bijvoorbeeld omdat er toegewerkt wordt naar één evenement.

De meeste werkgroepen hebben tot doel de gemeentefractie te ondersteunen vanuit hun visie en expertise op hun gebied. Tegelijkertijd ontstijgen ze ook regelmatig het lokale niveau en denken de leden actief mee over landelijk en internationaal beleid. De mate waarin en de wijze waarop een werkgroep zich profileert, is volledig aan de werkgroep-leden zelf.