Werkgroepen

Binnen de afdeling zijn meerdere werkgroepen min of meer actief. In het geweld van de herindeling in 2018 en de gemeenteraad, provinciale staten en europese verkiezingen heeft de inbreng van de werkgroepen zich beperkt. Alleen de werkgroep Buitenland heeft onder andere door de reguliere contacten en de brede vertegenwoordiging een continu karakter gehad.

De verwachting is dat een andere werkgroepen in de loop van 2019 zullen worden gereanimeerd, omdat de onderwerpen ons raken en niet gemakkelijk zijn. Discussie en meningsvorming is cruciaal. Wellicht zullen ook een aantal nieuwe werkgroepen worden gestart om dat het onderwerp de komende jaren de agenda van de gemeenteraad mede zal bepalen.  De meeste werkgroepen hebben immers tot doel de gemeentefractie te ondersteunen vanuit hun visie en expertise. Tegelijkertijd ontstijgen ze ook regelmatig het lokale niveau en denken leden actief mee over landelijke, europese en mondiale vraagstukken. 

Vanuit het bestuur zullen hiertoe activiteiten worden ondernomen. Het staat echter elk lid vrij om een werkgroep te beginnen. Het bestuur wil dat dan graag faciliteren.