Bestuursvacature bestuurslid dialoog & debat 

GroenLinks gemeente Groningen zoekt een nieuw bestuurslid. We roepen daarom onze leden op zich kandidaat te stellen voor een rol in het bestuur. Tot en met 15 oktober 2021 kun je je kandideren. We heten je graag welkom in ons bestuur!

Het bestuur heeft ervoor gekozen om de rollen in het bestuur aan de hand van profielen te verdelen. Deze profielen zijn opgesteld om een divers bestuur te creëren, waarin de rol- en taakverdeling helder is. Daarnaast hopen we dat de profielen helpen bij het inwerken in de nieuwe rol. 

Als bestuur streven we naar een inclusieve samenstelling het bestuur. We verwelkomen daarom een diversiteit aan kennis, achtergronden en perspectieven in ons bestuur. 

Daarnaast wil het bestuur meer activiteiten en reuring in de afdeling brengen. Dat kan het bestuur niet alleen. We vragen van nieuwe bestuursleden dus ook om actief met een groep GroenLinksers samen te werken die met ons zaken in gang zetten en organiseren.

Het bestuurslid Debat & Dialoog

 • is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van constructieve politiek inhoudelijke gesprekken.
 • faciliteert en coördineert een groep vrijwilligers die op verschillende manieren dialoog en debat binnen de afdeling mogelijk maken.
 • houdt  zicht op en contact met de diverse inhoudelijke werk- & klankbordgroepen binnen de afdeling. Het bestuurslid weet wat er speelt en brengt leden en politieke vertegenwoordigers waar nodig met elkaar in contact.
 • Gewenste kwaliteiten: Verbindend, creatief, politiek betrokken, aanjagend & communicatief.
 • Voor meer informatie kun je bellen of mailen met Arjan Helmantel  op 06-10004588 / helmantelarjan@hotmail.com

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatorische kant van de afdeling. De gemeenteraadsfractie en de wethouders vullen de politieke kant in. Samen vertegenwoordigen we de afdeling. We vergaderen als bestuur regelmatig en hebben veel contact tussendoor (in elk geval meerdere malen per week). Het  bestuurswerk is mooi inspirerend en leuk werk om samen mee bezig te zijn!

Voor de helderheid hebben we een onderscheid gemaakt in rollen en taken binnen het bestuur, maar we doen uiteraard een aantal zaken ook in gezamenlijkheid. Hieronder een (niet-uitputtend) overzicht van deze gezamenlijke zaken:

 • Tweewekelijks overleg met het bestuur op dinsdagavond
 • Actief voorbereiden van vergaderingen en meedenken in overleg
 • Bij activiteiten in de afdeling helpen en/of aanwezig zijn (o.a. campagne-activiteiten)
 • Voorbereiden van en participeren in ALV
 • Zorgdragen voor formele documenten in gezamenlijkheid
 • Tijdspad bewaken
 • Contact met de fractie onderhouden, fractiebezoek en afstemming
 • Contact met leden leggen en onderhouden
 • Incidenteel snel op actualiteit reageren en handelen

Praktisch

Het bestuurslidmaatschap van de afdeling vraagtgemiddeld tussen 6 en 8 uur per week met uitzonderingen naar boven en naar beneden. De rol van bestuurslid van een afdeling kent binnen GroenLinks geen vergoeding.

Aanmelding

Je kunt je uiterlijk 15 oktober 2021 aanmelden, maar liever zo spoedig mogelijk door het sturen van een motivatiebrief met een actueel CV, naar: kciebestuur@protonmail.com

Procedure

Met de kandidaten worden gesprekken gevoerd door de Kandidatencommissie bestuur. De kandidatencommissie stelt een advies op over alle kandidaten. Dit advies wordt voorgelegd aan de ledenvergadering, waarna over de kandidaatstellingen kan worden gestemd in de komende ALV in November .

Meer informatie

 • Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met de contactpersoon van de kandidatencommissie, Bert Jan van Manen op e-mail: kciebestuur@protonmail.com
 • Meer inhoudelijke informatie over het bestuurslidmaatschap kun je ook krijgen bij de voorzitter van de afdeling, Arjan Helmantel via mail of telefoon: helmantelarjan@hotmail.com / 06- 10004588.

We horen graag van je!

 

Doe mee!