Bestuursvacatures

Het bestuur van de afdeling Groningen van GroenLinks zoekt nieuwe bestuursleden. We roepen daarom onze leden op zich kandidaat te stellen voor een rol in het bestuur. Tot en met 14 mei 2021 kun je je kandideren. We heten je graag welkom in ons bestuur!

Het bestuur heeft ervoor gekozen om de rollen in het bestuur aan de hand van profielen te verdelen. Deze profielen hebben we opgesteld op basis van de ervaringen binnen het bestuur van de afgelopen jaren in combinatie met een doorkijk naar de toekomst.

Als bestuur willen we graag continuïteit realiseren. Door helder te maken wat van bestuursleden verwacht wordt, rekenen we erop dat het als nieuw bestuurslid makkelijker wordt in te schatten wat de rol inhoudt zodat je snel op stoom kunt zijn. Daarnaast wil het bestuur in de toekomst meer en meer activiteiten en reuring in de afdeling brengen. Dat kan het bestuur niet alleen. We vragen van nieuwe bestuursleden dus ook om actief met een groep GroenLinksers samen te werken die met ons zaken in gang zetten en organiseren.

De volgende rollen komen per eind juni beschikbaar

Secretaris

Brigitte heeft als huidige secretaris aangegeven dat ze eind juni gaat stoppen na het aflopen van haar huidige periode en 4 jaar het secretariaat voeren.

Bestuurslid Politieke & Bestuurlijke vertegenwoordiging

Ank haar periode als bestuurslid loopt eind juni ook af. Zij heeft aangegeven graag nog een periode door te willen en stelt zich dus opnieuw verkiesbaar.

Bestuurslid Ontwikkeling & Diversiteit

Justine haar periode als bestuurslid loopt af en zij heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen

Bestuurslid Communicatie & Activiteiten

Eva legt door persoonlijke omstandigheden haar bestuurslidmaatschap eerder terug en zal per eind juni dus ook het bestuur verlaten.

Gemeenteraadskandidaten

Op 16 maart 2022 kiest Groningen een nieuwe gemeenteraad. Heb jij interesse om GroenLinks op de lijst te vertegenwoordigen? Check dan deze pagina voor alle informatie.