Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

samenleving.jpg
Diversiteit

Leven in een open stad

Groningen kent als universiteitsstad een rijk cultureel leven en ontspannen verhoudingen. Dat past bij de samenleving die GroenLinks voor ogen staat. Een...

Lees meer
banner democratie.png
Democratie

Lokale democratie

Nieuwe gemeente, nieuwe democratie.

Lees meer
Democratie

Lokale democratie

Samen maken we de gemeente. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat alle inwoners van Groningen kunnen meedoen aan de lokale democratie. Om dit te realiseren...

Lees meer

Luchtkwaliteit

Een goede luchtkwaliteit draagt bij aan de gezondheid en het woongenot van de inwoners van onze gemeente. GroenLinks vindt dat de lucht in Groningen schoner...

Lees meer
Mantelzorg

Mantelzorg

GroenLinks koestert mantelzorgers en wil hen belonen. Wij willen dat de gemeente meer mantelzorgers bereikt (mantelzorgcompliment) en hierbij speciale aandacht...

Lees meer
zorg.jpg

Meedoen in een sociale stad

De hoge werkloosheid baart GroenLinks grote zorgen. Er zijn meer banen nodig! Daarom willen we de stad niet kapot bezuinigen. Waar mogelijk blijven we...

Lees meer
Mensenhandel

Mensenhandel

Het probleem van mensenhandel in Groningen verdient meer aandacht en erkenning. Er moeten meer (financiële) middelen beschikbaar worden gesteld voor aanpak van...

Lees meer
Mensenrechten

Mensenrechten

GroenLinks vindt dat bij internationale contacten altijd aandacht moet zijn voor de positie van minderheden, de arbeidsomstandigheden en de mensenrechten in het...

Lees meer

Milieuzone

Voor GroenLinks is de luchtkwaliteit in onze gemeente een belangrijk aandachtspunt. We pleiten voor een milieuzone binnen de ring en kijken hierbij naar de...

Lees meer
Diversiteit

Modelwerkgever

De gemeente Groningen is modelwerkgever voor bedrijven binnen de gemeente. Daarom zorgt ze voor een divers samengesteld personeelsbestand dat de Groningse...

Lees meer

Mondiale bewustwording

De gemeente steunt initiatieven van burgers en instellingen die bijdragen aan mondiale bewustwording. Voor dit doel reserveren we jaarlijks €1,- per inwoner.

Lees meer

Natuurcorridors

GroenLinks wil dat bij het beheer van alle waterwegen, weidepercelen, bermen, houtwallen, parken en plantsoenen het behoud en de ontwikkeling van de...

Lees meer