Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Bijstand

Kansen in Kaart

Niemand is gebaat bij het hanteren van kleinerende maatregelen en controle, zoals via de verplichte tegenprestatie, voor en van mensen die afhankelijk zijn van...

Lees meer
Onderwijs

Kansenongelijkheid

Onderwijs moet de effecten van armoede en kansenongelijkheid verkleinen. De vrijwillige eigen ouderbijdrage mag er nooit toe leiden dat kinderen worden...

Lees meer
Kindermishandeling

Kindermishandeling

GroenLinks wil dat Groningen voorop blijft lopen in de aanpak van kindermishandeling. Kindermishandeling en huiselijk geweld moeten vroegtijdig worden...

Lees meer
Kinderpardon

Kinderpardon

Alle kinderen verdienen onze bescherming, ook die zonder de Nederlandse nationaliteit. GroenLinks vindt dat kinderen die in onze gemeente geworteld zijn, hier...

Lees meer

Kinderraad

Jongeren kunnen heel goed zelf nadenken over wat belangrijk voor hen is. De gemeente betrekt jongeren daarom bij beleidskeuzes, voortbouwend op succesvolle...

Lees meer

Klimaatadaptatie

Door de klimaatverandering kunnen we in toenemende mate plotselinge, grote hoeveelheden neerslag verwachten. Dat vraagt om een andere omgang met het hemelwater...

Lees meer

Kunstgrasvelden

Op sommige kunstgrasvelden wordt nu nog rubbergranulaat gebruikt. Dit moet op termijn worden vervangen door een mens- en milieuvriendelijker alternatief.

Lees meer

Kwijtschelding

Mensen in armoede hebben belang bij verhoging van hun netto te besteden inkomen. Wij pleiten voor zoveel mogelijk automatische toekenning van gemeentelijke...

Lees meer

Laaggeletterdheid

GroenLinks wil het aantal (digitale) laaggeletterden in de gemeente verder omlaag brengen, bijvoorbeeld door middel van taalhuizen en taalcoaches. De gemeente...

Lees meer
Leefbaarheid

Leefbaarheid dorpen

De leefbaarheid van de dorpen in het nieuwe Groningen wordt in standgehouden en waar nodig verbeterd. Hierbij zijn de dorpsvisies leidend. Voor behoud van...

Lees meer
Cultuur

Leescultuur

GroenLinks omarmt het geletterde leven in onze gemeente. We willen de leescultuur in de breedte bevorderen en pakken laaggeletterdheid aan.

Lees meer

Legalisering wietteelt

Met de legalisering halen we de wiet uit het criminele circuit, wat de bestrijding van de criminaliteit vergemakkelijkt en zo de veiligheid bevordert. Daarom...

Lees meer