Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

coalitie.png

Coalitieakkoord 2019-2022

GroenLinks vormt samen met de PvdA, D66 en de CU de coalitie van de gemeente Groningen

Lees meer
Nieuwbouw

Compacte stad

De komende jaren zullen we flink moeten bouwen, zodat er voor iedereen voldoende woonruimte is. Om het groen in onze gemeente daarbij zoveel mogelijk te...

Lees meer
Jeugdzorg

Continuïteit zorg

Wanneer een kwetsbare jongere 18 jaar wordt, moet er een goede continuïteit en overgang in (jeugd)zorg en begeleiding zijn. Zo voorkomen we dat jonge mensen...

Lees meer

Cultureel erfgoed

De Groningse culturele sector vaart wel bij het toerisme maar kan daarvan nog meer profiteren. GroenLinks wil daarom de kennis van het Gronings cultureel...

Lees meer
Cultuur

Cultuur in dorpen

GroenLinks vindt het van belang dat kunst en cultuur (-educatie) ook in de dorpen aanwezig en toegankelijk blijft. Het Clockhuys in Haren met zijn centrum van...

Lees meer

Dagbesteding

Via dagbesteding kunnen de meest kwetsbare mensen een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. GroenLinks wil de eigen bijdrage op WMO-zorg afschaffen...

Lees meer

Dienstverlening en communicatie

GroenLinks wil dat de gemeente haar dienstverlening zo veel mogelijk vereenvoudigt om te voorkomen dat mensen die hulp nodig hebben vastlopen in ingewikkelde...

Lees meer

Dierenwelzijn

GroenLinks bepleit een verbod op de verkoop van nog levende dieren voor menselijke consumptie in de winkels, en op de markten in onze gemeente. Het gaat hierbij...

Lees meer

Diftar

GroenLinks pleit voor een gedifferentieerd tarief op de afvalstoffenheffing (Diftar), waarbij iemand die weinig restafval produceert, minder betaalt. Dit...

Lees meer
Discriminatie

Discriminatie

De gemeente maakt geen gebruik van werkgevers die zich schuldig maken aan discriminatie.

Lees meer
Discriminatie

Discriminatie op de woningmarkt

Nederlanders met een migratieachtergrond en internationale studenten lopen aan tegen discriminatie op de woningmarkt. De gemeente spoort dit onrecht actief op...

Lees meer

Distributie

Bedrijvigheid maakt de Groninger binnenstad levendig. Om de distributie van goederen blijvend duurzaam te maken stimuleren we de ondernemers uit de binnenstad...

Lees meer