Schone Energie

GroenLinks wil naar 100% duurzame energie. Klimaatverandering is daarvoor een belangrijke reden: wereldwijd veroorzaken de stijgende zeespiegel en langdurige periodes van hitte en droogte toenemende problemen. Voor ons Groningers komt daar de aardbevingsproblematiek bij, die vraagt om een snelle afname van het aardgasverbruik.

Gemeenten in Nederland beïnvloeden ruim eenderde van de landelijke co2 uitstoot. Daarom is het belangrijk dat we snel de overstap maken naar schone energie. GroenLinks wil dat de gemeente in 2035 aardgasloos en CO2-neutraal is.  

Wat wil GroenLinks?
Warmtenetten, zon, wind, slimme elektriciteitsnetwerken, goede isolatie: het is allemaal nodig. Het is haalbaar, als het prioriteit krijgt. Nieuwbouw in onze gemeente is daarom energieneutraal en aardgasloos. Ook de bestaande bouw maken we energiezuiniger.  Op alle geschikte daken komen zonnepanelen. Daarnaast ontwikkelen we een aantal grote zonneparken, zoals in Meerstad Noord. Wij zien in onze gemeente ruimte voor een aantal grote, krachtige windmolens. Dit willen we realiseren op plekken waar dit slechts zo min mogelijk hinder oplevert, zoals op industrieterreinen. De opbrengst van onze windmolens moeten gedeeld worden door de inwoners van de gemeente. 

Iederen profiteert mee
GroenLinks vindt het belangrijk dat de rekening van de overgang naar schone energie niet wordt neergelegd bij burgers met lage inkomens. Iedereen moet met de energietransitie kunnen meedoen en ervan profiteren. Daarom krijgt de sociale woningbouw bij de verduurzaming net zoveel aandacht als de particuliere sector. Om dezelfde reden bepleiten we een duurzaamheidsfonds. Hieruit schiet de gemeente energiebesparende en -genererende maatregelen voor, waarna het fonds zich weer vult met de bereikte besparingen op de energierekening.

 

Resultaten in de praktijk

GroenLinks zet zich al jaren in voor duurzame bronnen van energie. In 2035 wordt 40% van de Groningse elektriciteit door zonnepanelen opgewekt: er liggen dan 1,8 miljoen panelen in de gemeente. Het afgelopen jaar verdubbelde het aantal zonnepanelen in de gemeente tot 230,000!

Lees meer