Lokale democratie

Nieuwe gemeente, nieuwe democratie.

Op 1 januari ontstaat na de herindeling de nieuwe gemeente Groningen. GroenLinks wil dat haar inwoners meer invloed krijgen op de lokale politiek. We gaan daarom door met democratische experimenten rondom plan- en besluitvorming. Maatwerk is belangrijk, van dorpsraad tot burgerinitiatief, van creatieve werkplaats tot wijkbudgetten: er is niet één beste recept.

GroenLinks wil dat de gemeente actief in gesprek gaat met verschillende groepen in de stad, de vele dorpen en het buitengebied. Bewoners in onze gemeente weten veel en hebben veel ervaring. De gemeente kan die kennis en die ervaring goed gebruiken. Ook van ondernemers en van maatschappelijke organisaties kunnen politici en bestuurders veel leren. Die inbreng helpt het gemeentebestuur om beter beleid te maken.
Sommige zaken kunnen inwoners zelf beter organiseren dan de gemeente. Waar dat zo is, moet dat mogelijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld via het Right to Challenge waarbij actieve bewonersgroepen het recht krijgen om lokale dienstverlening vorm te geven en uit te voeren zoals dat nu bijvoorbeeld gebeurt bij het Wijkbedrijf Selwerd.

GroenLinks wil een bestuur dat burgers altijd helder en open informeert. Het is van belang dat de gemeentelijke dienstverlening past bij onze dorpen en wijken. Soms is dat een loket, soms een bezoek van een ambtenaar thuis, soms een digitale service. 

GroenLinks hecht grote waarde aan sociale betrokkenheid en maatschappelijk initiatief. We benaderen plannen en initiatieven van inwoners positief, denken hierbij in mogelijkheden in plaats van problemen en willen dat de gemeente deze ondersteunt. 

Voorbeeld uit de praktijk

In Ten Boer heeft GroenLinks zich ingezet voor het zogenaamde Right to Challenge in de WMO. Wanneer burgers denken dat zij zorgtaken beter kunnen uitvoeren dan de gemeente, kunnen zij de gemeente nu uitdagen om deze over te nemen.

Lees meer