Groen en Gezond

GroenLinks kiest voor een prettige en veilige leefomgeving, met veel groen en een goede luchtkwaliteit.

We behouden en verbeteren onze mobiliteit door het stimuleren van schone vervoersmiddelen en het toepassen van slim beleid. Zo zorgen we ervoor dat de gemeente een goed bereikbare en tevens schone, gezonde en aangename plek blijft om in te wonen en te werken. Fietsen is niet alleen de meest duurzame vorm van vervoer, het is ook de meest gezonde. In een gemeente waar de afstanden naar werk en school relatief kort zijn, is er daarom alle reden tot het stimuleren van het fietsverkeer. 

Schone mobiliteit
We willen dat de gemeente niet langer geld uitgeeft aan vervuilende vormen van vervoer. We stoppen daarom met het financieren van vliegveld Eelde. In plaats daarvan investeren we in beter verbindingen met het OV, door te investeren in een tramverbinding tussen het hoofdstation, Zernike en Kardinge. Daarnaast geven we een snelle spoorverbinding naar de randstad prioriteit. 

Dierenwelzijn
Wij hebben oog voor alle dieren in onze gemeente, of het nu gaat om onze huisdieren, dieren in het wild, of om de dieren die ten behoeve van de menselijke consumptie worden gehouden en verhandeld. GroenLinks sluit groene gebieden zoveel mogelijk op elkaar aan tot een samenhangend netwerk van hoge ecologische kwaliteit en bevordert een omgeving die prettig leven mogelijk maakt, voor zowel mensen als dieren.

Voorbeeld uit de praktijk

Na de crisis wordt er nu weer volop gebouwd in Groningen. Dat is nodig om de stad betaalbaar en leefbaar te houden, maar door al dat bouwen staat de hoeveelheid groen onder druk. Dankzij GroenLinks wordt al het groen dat door nieuwe ontwikkelingen moest verdwijnen in of nabij het plangebied gecompenseerd.

Lees meer