Goede zorg

Iedereen heeft recht op toegankelijke, betaalbare en menselijke zorg.

In de gemeente zien we grote verschillen in gezondheid tussen verschillende bevolkingsgroepen. GroenLinks zet zich in voor het verkleinen van deze ongelijkheid. Dit doen we met een ambitieus Healthy ageing-beleid, waarin we inzetten op gezond gedrag in de fysieke en sociale omgeving.

We weten dat de gemeente voor een stevige uitdaging staat. Sinds de decentralisatie van overheidstaken in de zorg heeft de gemeente meer over de zorgverlening te zeggen. Dit biedt nieuwe kansen. GroenLinks zet in op preventie en minder bureaucratie. 

Door de gebiedsgerichte teams, zoals het Sociaal Team en het WIJ-team, kan de gemeente goed inhaken op wat er in de wijken speelt. Tegelijkertijd zijn deze teams de plek waar bewoners aan de bel kunnen trekken als zorg nodig is. GroenLinks wil inzetten op het versterken van actief burgerschap van iedereen die van de gemeente begeleiding of zorg ontvangt.

We willen voorkomen dat mensen lang in onzekerheid blijven zitten over hun WMO-aanvraag. We zorgen dat WMO-aanvragen veel sneller worden afgehandeld. Verder is GroenLinks voor het afschaffen van de eigen bijdrage voor de dagbesteding, om de drempel voor het meedoen in de samenleving te verlagen.

 

Voorbeeld uit de praktijk

GroenLinks in Haren heeft zich vanuit de oppositie met succes ingezet tegen de tekorten in de thuis- en jeugdzorg. Bezuinigingen op Torion, een lokale welzijnsinstelling, zijn zo gedeeltelijk teruggedraaid.

Lees meer