Eerlijk delen

Groningen is een fantastische plek met talloze mogelijkheden om je te ontwikkelen. Maar helaas bestaan er grote verschillen in onze gemeente. Bijvoorbeeld in gezondheid en inkomen. Tussen wijken, tussen hoger en lager opgeleiden, tussen mensen met en zonder betaald werk.

Maar al te vaak komen mensen in een neerwaartse spiraal terecht van armoede, schulden en zorgproblemen. Complexe en strenge regels van overheden en organisaties maken de situatie van mensen maar al te vaak eerder erger dan beter. Persoonlijke aandacht, maatwerk en een onafhankelijke benadering door de gemeente helpen om mensen weer perspectief te bieden. Voor henzelf en voor hun kinderen. De sociale vernieuwingen in de bijstand en schuldenaanpak in Groningen in de afgelopen jaren zijn een mooi begin en vragen om meer, veel meer.  

Schulden aanpakken
Schulden zorgen voor stress en vormen een ernstige belemmering voor maatschappelijke participatie. GroenLinks wil mensen met schuldenproblematiek meer perspectief bieden. Daarom staan wij voor een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid en willen we doorgaan met de innovatieve vormen van schuldhulpverlening.

 

Voorbeeld uit de praktijk

Niemand is gebaat bij het hanteren van kleinerende maatregelen en controle, zoals via de verplichte tegenprestatie, voor en van mensen die afhankelijk zijn van de bijstand. Dit werkt uiteindelijk averechts. Op initiatief van GroenLinks startte het project Kansen in Kaart waarbij de gemeente in gesprek gaat met een bijstandsgerechtigde en zo een traject op maat aanbiedt.

Lees meer