Maar al te vaak komen mensen in een neerwaartse spiraal terecht van armoede, schulden en zorgproblemen. Complexe en strenge regels van overheden en organisaties maken de situatie van mensen maar al te vaak eerder erger dan beter. Persoonlijke aandacht, maatwerk en een onafhankelijke benadering door de gemeente helpen om mensen weer perspectief te bieden. Voor henzelf en voor hun kinderen. De sociale vernieuwingen in de bijstand en schuldenaanpak in Groningen in de afgelopen jaren zijn een mooi begin en vragen om meer, veel meer.  

Schulden aanpakken
Schulden zorgen voor stress en vormen een ernstige belemmering voor maatschappelijke participatie. GroenLinks wil mensen met schuldenproblematiek meer perspectief bieden. Daarom staan wij voor een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid en willen we doorgaan met de innovatieve vormen van schuldhulpverlening.