Diversiteit en Emancipatie

Iedereen doet mee.

In deze gemeente willen we dat iedereen zich thuis voelt. Afkomst, achtergrond, geslacht, seksuele geaardheid, fysieke gesteldheid, leeftijd of religie mogen geen belemmering zijn om mee te doen in de samenleving. Dat kan alleen als de gemeente voor iedereen toegankelijk is. 

Een open samenleving is niet vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat onze jeugd deze open houding al op jonge leeftijd aanleert. GroenLinks werkt daarom samen met partners aan projecten voor scholen over seksuele diversiteit, pesten, discriminatie en mensenrechten. 

GroenLinks wil daarnaast dat de gemeente Groningen zelf het goede voorbeeld geeft. Op de werkvloer is er daarom een diverse vertegenwoordiging van het personeel, zijn er voldoende vrouwen in topfuncties en krijgen mannen en vrouwen gelijk loon.

Het is belangrijk dat alle mensen toegang hebben tot de juiste informatie en het geletterde leven. Daarom zet GroenLinks zich in voor toegankelijk informatie, een eenvoudigere dienstverlening vanuit de gemeente en de aanpak van laaggeletterdheid. 

Toegankelijkheid is belangrijk bij alle voorzieningen, instanties, winkels, straten en stoepen. Deze moeten door alle mensen bezocht kunnen worden, ook zij met een beperking. 

In de gemeente wonen en werken veel mensen die uit het buitenland komen.  Wij vinden het belangrijk dat ook deze inwoners door de gemeente goed geïnformeerd worden. Dit geldt ook voor vluchtelingen, die tijdens hun asielprocedure onderdeel zijn van onze gemeente. 

Voorbeeld uit de praktijk

In Groningen vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Op voorstel van Lijsttrekker Glimina Chakor heeft de gemeente vorig jaar een prijs in het leven geroepen om dit te stimuleren en belonen: de diversiteitsprijs!

Lees meer