GroenLinks vindt dat je ongeacht je inkomen of achtergrond in je favoriete buurt of dorp moet kunnen wonen. Dat betekent dat we zorgen voor een mix van (sociale) huurwoningen en koopwoningen. Om wonen betaalbaar te houden verkopen we geen sociale huurwoningen meer. Ook zorgen we voor betere doorstroming, door bijvoorbeeld startersleningen te verstrekken. De krappe kamermarkt voor studenten wordt opengebroken door bij te bouwen en ons te verzetten tegen huisjesmelkers. 

Huizen in Groningen moeten snel duurzamer worden. Dat woont aangenamer en is beter voor het klimaat en de energierekening. Één op de vijf huishoudens maakt zich zorgen over de energierekening. We gaan door met initiatieven als Groningen Woont Slim, waarmee veel Groningse huishoudens al energie wisten te besparen. 

Sociale huurwoningen worden onder handen genomen en particulieren kunnen gebruik maken van voorfinanciering van energiebesparende maatregelen.