Politiek Café

Borrelen met verdieping!

Bij het politiek café komen inhoud en gezelligheid samen: Tijdens het café kun je je inhoudelijke verdiepen in een politiek onderwerp onder het genot van een hapje en/of drankje. Er is ruimte voor politieke discussie maar ook om gezellig bij te kletsen. Voor mensen die nog niet eerder bij GroenLinks zijn geweest (lid of geen-lid) is het een ideale avond om kennis te komen maken. Voor actieve GroenLinksers is het hét moment om elkaar en tegelijk ook veel nieuwe leden te ontmoeten.

De komende maanden staan de volgende politieke cafés gepland:

12 april Experimenten met democratie

Met medewerking van Emma van Wezenbeek, zij studeerde in 2017 cum laude af aan de University College Groningen in Politics, Philosophy and Economics (PPE).en deed onderzoek naar vijf experimenten op het gebied van deliberatieve democratie

De vertegenwoordigende democratie staat onder druk, volgens sommigen. We mogen eens in de zoveel tijd stemmen op kandidaten, maar daarna hebben we als burgers geen werkelijke invloed meer. Denkers, zoals bijvoorbeeld de Belgische schrijver David van Reybrouck, zoeken naar andere vormen van inspraak en consultatie die de vertegenwoordigende democratie kunnen ondersteunen. Emma van Wezenbeek deed onderzoek naar experimenten met deze vormen van zogenaamde vormen van deliberatieve democratie in Groningen. Zij zal de resultaten van dit onderzoek met ons delen, daarna zullen we in debat gaan over de vraag of deliberatieve democratie daadwerkelijk een aanvulling kan zijn op de vertegenwoordigende democratie.

Filosofie student Yoeri Rommens zal een column uitspreken over Plato en democratie

24 mei Politiek en idealisme

Is er nog ruimte voor politieke idealen in de moderne wereld? mmv Arjen Boekhold, chain director van Tony ‘s Chocolonely

Politieke partijen hebben idealen die ze willen verwezenlijken. Hiertoe maken ze een programma, selecteren geschikte kandidaten en zetten ze op een lijst, doen mee aan verkiezingen in de hoop dat ze regeringsmacht of bestuursmacht kunnen verwerven. Daarna begint de confrontatie met andere partijen waarmee moet worden onderhandeld, compromissen moeten worden gesloten en wensen worden uitgeruild. Lang niet alles blijkt haalbaar. Maar niet alleen de politieke werkelijkheid is weerbarstig, ook de economische en bureaucratische werkelijkheid leggen een zware hypotheek op wat mogelijk is, wat veranderbaar is en welke idealen kunnen worden gerealiseerd en welke niet. In een geglobaliseerde wereld lijkt de speelruimte voor het realiseren van politieke idealen nog maar heel klein.

De politieke cafés worden georganiseerd door het bestuur van GroenLinks Groningen Stad. De deelname is vrij en staat open voor iedereen. Contactpersoon is bestuurslid Allan Varkevisser (allan_varkevisser@hotmail.com of 06-20785843)