“ De publieke ruimte moet mooier en beter en groener worden. ”

Martijn (51) is milieuadviseur en raadslid. Hij woont in de stad in de wijk Corpus den Hoorn.

Het groene hart van de raad
Geboren en getogen in de Achterhoek. Als kind al actief in de Jeugdbond voor natuurstudie. De tijd van zure regen en acties tegen kernenergie.  Na een jaar in Amerika studeert hij Fysische Geografie in Utrecht en komt naar Groningen om milieukunde te doen. Werkte bij de Natuur- en Milieufederatie en als duurzaamheidscoördinator in de gemeente Delfzijl. Heeft een eigen adviesbureau (vanderGlas Milieuadvies). Was ook actief in de Waddenvereniging en de Vogelwerkgroep Hoornse Meer. Zette zich in de afgelopen raadsperiode o.m. in voor natuur in de stad (bloemenlint voor bijen), duurzame energie-opwekking (wijken zonder gas) en Tiny Houses.

Waar Martijn voor staat
Zijn jonge jaren gaven de inspiratie om zich in te zetten voor het behoud van deze aarde en al het moois dat erop groeit. Daar was hij al mee bezig en dat wil hij doorzetten: de gemeente een stuk groener en duurzamer maken. Zo mag Haren erop rekenen dat de nieuwe gemeente de groenste gemeente van Nederland blijft. En dat geldt niet alleen voor het stedelijke deel; ook het landelijke gebied van de gemeente kan op zijn warme belangstelling rekenen. GroenLinks geeft prima aan waar en hoe onze samenleving de juiste groene weg in kan slaan. Vergroening van het belastingsysteem, arbeid goedkoper maken en meer banen stimuleren in de duurzame energieopwekking, dat zijn belangrijke thema’s. En dat kan prima lokaal worden uitgewerkt, zoals hij de afgelopen raadsperiode al heeft bewezen.

Wetenswaardigheden
In zijn vrije tijd vaak te vinden in de bioscoop, in de Groningse poppodia en speelt zelf ook: achter de piano of zijn drumstel.

Binnen de fractie is Martijn eerste aanspreekpunt voor de Zuidelijke stadwijken.