Tijdens mijn studie Aardwetenschappen aan de VU in Amsterdam heb ik geleerd hoe kort de mens nog maar op de aarde rondloopt als je kijkt naar de geologische geschiedenis. Honderden miljoenen jaren geleden was hier al volop leven met planten en dieren (bijvoorbeeld het Carboon, waar de afzettingen die hier het gas en kolen hebben opgeleverd, was 359299 miljoen jaar geleden).

De mens is eigenlijk pas net verschenen, maar kijk eens hoeveel impact die heeft in de laatste paar duizend, zeker de laatste paar honderd en nog meer de laatste paar decennia. We zijn als populatie enorm groot geworden en we zijn erg inventief. Dat heeft geleid tot vele ontwikkelingen die deels duidelijk niet goed zijn voor het leven op aarde en dus ook niet voor de mens.

Ik hoop dat met een groene beweging, die wereldwijd wordt, de koers gewijzigd wordt en we een meer hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan op een zo schoon en gezond mogelijke planeet. Hieraan werken is mijn voornaamste drijfveer om actief te zijn bij GroenLinks en hard mee te werken aan de campagne!

Brigitte site