Noodopvang asielzoekers moet toegankelijk blijven voor gezinnen

GroenLinks wil dat de noodopvang voor asielzoekers toegankelijk blijft voor gezinnen met kinderen. Raadsleden Annie Postma en Kris van der Veen zullen dat dinsdag tijdens de commissie Onderwijs & Welzijn bepleiten. Het college luidde in maart de noodklok over het toenemend aantal dakloze asielzoekers en de medische en psychische problemen waar zij mee te maken hebben. Het aantal asielzoekers dat in Groningen een beroep doet op noodopvang is in 2011 gestegen. ‘De criteria voor noodopvang staan onder druk. Ondanks afspraken tussen Rijk en gemeenten over een zogenaamde sluitende aanpak worden er nog steeds mensen, ook met kinderen, uitgesloten van opvang. Zij belanden in feite op straat als hun terugkeer nog niet gerealiseerd is. Wij willen dat zij altijd een beroep kunnen doen op noodopvang, medische en psychische zorg,’ aldus de raadsleden.

 

De GroenLinks-fractie wil een zo leefbaar mogelijke situatie creëren voor alle groepen vreemdelingen binnen onze stadsgrenzen, uiteraard met de beperkingen die gepaard gaan met onze rol als lokale overheid. ‘Er wordt voortdurend gemorreld aan de grenzen van het landelijke vreemdelingenbeleid. Neem het voornemen illegaliteit strafbaar te stellen. Dit zou betekenen dat we de meest kwetsbare mensen in nog benardere situaties zouden brengen. De gemeente Groningen heeft zich altijd hard gemaakt voor dit soort kwetsbare groepen. Onze fractie wil weten wat we in de gemeente nog meer kunnen en moeten doen om voor vreemdelingen perspectief te creëren.

GroenLinks wil het asiel- en vluchtelingenbeleid, dat gaat over een diverse en vaak onzichtbare groep mensen, blijvend in beeld houden. De fractie zal het college daarom voorstellen de raad hierover jaarlijks te rapporteren.