GroenLinks wil ruim baan voor initiatieven

Het nieuwe verkiezingsprogramma van GroenLinks staat in het teken van verandering.
GroenLinks pleit in het programma, getiteld ‘GroenLinks. Of laten we het zo?’, voor een
andere overheid. De partij wil dat de gemeente persoonlijker, kleinschaliger en veel minder
bureaucratisch gaat werken. GroenLinks wil initiatieven van Stadjers voor duurzaamheid
en solidariteit ruim baan geven. De partij streeft daarom naar een grote mentaliteits- en
organisatieverandering bij de gemeente.

GroenLinks stelt de behoeftes van bewoners in het programma centraal. Bestrijding van werkloosheid en armoede krijgen prioriteit. Ook de openbare ruimte wil GroenLinks teruggeven aan de stad. Er zou meer ruimte moeten komen voor fietsers en voetgangers, voor groen en speelruimte. De vele voorstellen voor schone energie en duurzaamheid dragen ook bij aan een prettiger leefomgeving en meer werkgelegenheid.

Jongeren spelen een belangrijke rol in het programma. Op gebieden als armoedebestrijding, cultuur, zorg en onderwijs doet GroenLinks veel voorstellen om het welzijn van jongeren te verbeteren. De partij wil dat in de programmering van het Groninger Forum jongeren en studenten een van de belangrijkste doelgroepen worden.

Niet minder maar een andere overheid

Bestuursvoorzitter Petra Brouwer: “Als de overheid zich alleen maar terugtrekt, laten we mensen aan hun lot over. GroenLinks wil niet minder maar een andere overheid. De afstand tussen mensen en de overheid is veel te groot geworden. Om te beginnen moet de gemeente daarom zorgen dat het zijn zaken op kleine schaal goed voor elkaar heeft. De zorg moet toegankelijk, persoonlijk en begrijpelijk worden georganiseerd. De gemeente moet herkenbaar en aanspreekbaar zijn in de wijken. En initiatieven van mensen moeten op een positieve manier worden opgepakt door de gemeente.”