Nieuws

Meerstad

De afgelopen tijd is de te bouwen wijk Meerstad veel in het nieuws geweest. Het project waarin op de grond van Slochteren en Groningen gebouwd wordt aan een dicht bij het centrum gelegen uitbreiding, voor mensen die willen wonen in een groen-stedelijke omgeving. Meerstad spaart daarmee niet alleen het ecologisch en cultuur-historisch waardevolle Reitdiepdal, maar ook kan het jonge gezinnen met midden en hogere inkomens binden aan de stad, die nu bij gebrek aan alternatief naar omliggende gemeenten vertrekken.

Lees verder

GroenLinks ontstemd over achterstallig onderhoud atletiekbaan

De Stadsfractie van GroenLinks is ontstemd, nu is gebleken dat de atletiekbaan in het Stadspark niet meer voldoet aan de eisen van de Atletiek Unie. De atletiekaccommodatie verkeert in een dusdanig slechte staat dat de gemeente geen nieuwe keuring heeft aangevraagd bij de Atletiek Unie. Hierdoor beschikt de Stad sinds oktober vorig jaar niet meer over een goedgekeurde atletiekbaan.

Lees verder

Afbouw gesubsidieerde arbeid, of toch niet?

Begin dit jaar werd bekend dat de gemeente Groningen aanzienlijk zou worden gekort op het budget voor reintegratie. Dat is het geld dat van de landelijke overheid komt en gebruikt wordt voor het (opnieuw) aan het werk krijgen van uitkeringsgerechtigden. Daar worden cursussen en sollicitatietrainingen van betaald, en loonkostensubsidies, maar ook allerlei projecten om allochtone vrouwen of jongeren met problemen aan het werk te krijgen. En een groot deel van het geld gaat naar de gesubsidieerde arbeid.

Lees verder

Algemeen bestuurslid gezocht!

Door het vertrek uit Groningen van ons bestuurslid Jan Sinnige is er een vacature ontstaan in het afdelingsbestuur. Het gaat om de functie van algemeen bestuurslid. De huidige bestuursperiode duurt nog tot februari 2013.
Geïnteresseerden kunnen hun schriftelijke sollicitatie – voorzien van een curriculum vitae – richten aan de voorzitster van de kandidatencommissie bestuur: Jeltje Meulenbroek jeltjemeulenbroek@planet.nl Uiterlijk 14 augustus 2011 moet je reactie ontvangen zijn.

Lees verder

Nee tegen het bestuursakkoord; kabinet sluit mensen op in uitkering

Het bestuursakkoord dat het kabinet wil sluiten met gemeenten en provincies brengt veel mensen in het nauw. Méér mensen zullen straks namelijk een beroep doen op gemeenten om hen te helpen regulier werk te vinden en actief te blijven op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd hebben gemeenten veel minder geld om dat te doen. Het gevolg zal zijn dat meer mensen thuis komen te zitten met een uitkering, zonder begeleiding of perspectief. GroenLinks wil juist mensen helpen zich te ontplooien, aan het werk te komen of op een andere manier te blijven deelnemen aan de samenleving. Dat wordt ons met dit bestuursakkoord onmogelijk gemaakt.

Lees verder

Nieuwe ledenprogramma weer van start

In de maanden juni en juli is er weer een nieuwe ledencursus. Op donderdag 9 juni vertellen we over de geschiedenis van GroenLinks in het land en de Stad. Woensdag 15 juni kom je in aanraking met de lokale politiek en op woensdag 6 juli leggen we je uit hoe je actief kunt worden in onze afdeling. Iedereen die vanaf oktober 2010 lid is geworden, wordt automatisch per email uitgenodigd voor deze cursus. Ook mensen die al langer lid zijn, zijn van harte welkom om de cursus te volgen. Je kunt je aanmelden bij Gijs van der Kroef: Gijs.vdkroef@gmail.com