Nieuws

Fractie maakt Groene Dakentour

Onder leiding van specialist Martijn van der Glas maakte de GroenLinksfractie afgelopen vrijdag een Groene Dakentour. Op de foto staan Martijn en de fractie op het dak van het Werkman College, waar een jaar geleden een bijzonder groen dak is aangelegd, nl. niet met het gebruikelijke sedum, maar met bloemen. Verder werden nog een bedrijfsruimte van een ZZP-er bezocht, het dak van een parkeerkelder en het gebouw van de faculteit Levenswetenschappen op Zernike.

GroenLinks wil taxi's van de Grote Markt

GroenLinks wil dat de taxistandplaats aan de noordzijde van de Grote Markt verdwijnt. De raadsfractie vindt dat de vele taxi’s, die vooral ’s avonds met draaiende motoren op klanten staan te wachten, niet ten goede komen van de sfeer op het plein. Als straks de Nieuwe Oostzijde klaar is en de Grote Markt een intiemer karakter krijgt, zal dat nog sterker het geval zijn.

Lees verder

100% veiligheid...

bestaat niet, aldus beveiligingsexpert Hans van de Looy op de GroenLinks Miniconferentie Privacy van 29 april jl. Na alle consternatie over onze datalekkende overheid is het misschien leuk terug te kijken naar deze miniconferentie en de privacyexperts van die dag eventjes weer het woord te gunnen.

Lees verder

GroenLinks wil plannen verbouw zien

De Open Monumentendag 2011, die aanstaande zaterdag zijn 25e editie beleeft, heeft als thema ‘Nieuw gebruik – Oud gebouw’ en gaat over herbestemming. GroenLinks wil snel plannen zien voor hergebruik van leegstaande gebouwen in Groningen. Vorig jaar zwengelde GroenLinks in de gemeenteraad de discussie aan over de aanpak van leegstand in de stad. Nog steeds wacht de fractie op concrete plannen.

Lees verder

Fracties vragen naar situatie doven en slechthorenden in Stad

GroenLinks heeft samen met PvdA, SP, ChristenUnie en CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de situatie van doven en slechthorenden in de stad Groningen.
In Groningen werd in 1790 het eerste instituut voor doven opgericht, het Guyot-instituut. Maar nog altijd hebben doven en slechthorenden een achterstand op allerlei gebieden.
In juli brachten de genoemde fracties een werkbezoek aan de Stichting Clubhuis voor Doven. Na dat werkbezoek resteerde een aantal vragen over de huidige positie van doven en slechthorenden in de stad. Die zijn nu in schriftelijke vorm aan het college voorgelegd.
In de bijlage de vragen aan het college van B&W.