Zorgorganisaties en scholen slaan handen ineen tegen suïcide

Samen met de gemeente Groningen hebben zorgorganisaties en scholen een preventieplan opgesteld tegen suïcide bij jongeren. Doel is suïcidaal gedrag beter te herkennen en handvatten aan te reiken om daarna adequaat en efficiënt te kunnen handelen. GroenLinks wethouder Mattias Gijsbertsen is blij met het plan: “Dit plan is nationaal gezien uniek. Dat komt omdat er nog altijd te weinig aandacht is voor suïcide”.

Onder jongeren is suïcide één van de belangrijkste doodsoorzaken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek schommelt het aantal suïcides in de leeftijdsgroep van 15 tot 20 jaar het laatste decennium tussen de 40 en 60 jongeren per jaar. Dit is een toename ten opzichte van eerdere decennia. In de provincie Groningen ligt het gemiddelde aantal suïcides bovendien boven het landelijk gemiddelde.

In 2015 vroeg voormalig GroenLinks raadslid Kris van der Veen al aandacht voor het probleem. Hij pleitte voor trainingen en campagnes om het handelen van beroepskrachten die met jongeren in contact staan te verbeteren en opperde de oprichting van een suïcidepolikliniek. De gemeente Groningen heeft sindsdien veel inzet gepleegd op suïcidepreventie.