Petra Brouwer

Wat heeft de cliënt eraan?

Deze week besloot de gemeenteraad tot de introductie van een nieuw zorgsysteem, het zogeheten ‘Gebieds Ondersteunend Netwerk’ (GON). Het gaat hierbij om individuele – en groepsgerichte ondersteuning, kortdurend verblijf in het kader van de WMO en sociale activering. Voor GroenLinks stond de vraag centraal wat dit betekent voor de cliënt.

Het nieuwe systeem maakt een einde aan de marktwerking via uurtje-factuurtje, het geeft de gemeenteraad aanmerkelijk meer invloed op de kwaliteit van de zorg en hoe deze wordt uitgevoerd, het stimuleert lokale samenwerking en samenwerking met cliënten, vergroot de mogelijkheden voor burgerinitiatieven en zorgt er ook nog eens voor dat de eigen bijdrage wegvalt.

Er gingen ook stemmen op om de financiering te regelen door simpelweg een grens te stellen aan de budgetten. Vanwege het verhoogde risico op wachtlijsten vond GroenLinks dit geen goed idee. Wel vond de fractie dat er de nodige dingen konden worden verbeterd aan het nieuwe systeem. Woordvoerder Petra Brouwer: “We hebben voorgesteld extra geld te reserveren om te voorkomen dat nieuwe initiatieven tussen wal en schip raken, we wilden de vrije keuze van zorgaanbieders zeker stellen en we hebben erop aangedrongen dat kleine zorgaanbieders en lokale initiatieven in de overgangsperiode met raad en daad worden bijgestaan. Een ruime raadsmeerderheid heeft ons hierin gesteund.”

Als alles volgens planning verloopt treedt het GON op 1 januari 2019 in werking.