Nieuws van Petra Brouwer

Een flat bij de Reitdiephaven?

Dat de crisisjaren achter ons liggen is overal te merken: er wordt weer volop gebouwd in onze stad. En dat is maar goed ook, want er zijn grote achterstanden ontstaan. Vooral in de sociale – en middeldure huur bestaan enorme tekorten. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn onverminderd lang. Daarin speelt ook het gebrek aan middeldure huurwoningen een rol. Dit segment zorgt voor doorstroming vanuit de sociale huur. Daarnaast biedt het kansen voor woningzoekenden die bij de bank geen of moeilijk geld kunnen lenen voor een koopwoning, zoals freelancers, ZZP-ers en mensen met een tijdelijk contract. En dat zijn er steeds meer. Ik was dan ook blij verrast met het plan om op een mooie plek als het Festivalterrein 74 woningen te realiseren in juist deze segmenten.

Lees verder