Nieuws van Glimina Chakor

Geen boete maar begeleiding

Soms wordt wel heel pijnlijk duidelijk hoe verschillend links en rechts kijken naar kwetsbare mensen. Vandaag ging het over de Wet Taaleis. GroenLinks wil dat mensen kunnen meedoen in de samenleving. Als hun taalniveau daarvoor onvoldoende is, moeten zij hulp krijgen om beter Nederlands te kunnen leren.

Lees verder

Over mijn inzet voor alleenstaande studerende ouders

Met gepaste trots mag ik verkondigen dat vanaf september 2017 de kinderopvangkosten voor alleenstaande studerende MBO’ers met kinderen betaald worden. Hierdoor kunnen deze ouders studie en zorg beter combineren en voorkomen we dat ze vroegtijdig stoppen door financiële problemen. Ik vind het oneerlijk en onbegrijpelijk als studerende ouders hun studie niet kunnen afmaken omdat ze de kinderopvangkosten niet kunnen betalen. Deze doelgroep heeft het al moeilijk genoeg en moet vaak de eindjes aan elkaar knopen.

Lees verder

Leidt participatiewet ook echt tot participatie?

Na de WMO en de Jeugdzorg buigt de Groningse gemeenteraad zich deze weken over de derde en laatste decentralisatie: de Participatiewet. Hierin staat beschreven wat er komend jaar zal veranderen op het gebied van de bijstand, de Wajong en de sociale werkplekken. Idee achter de wet is dat beter gekeken wordt naar wat mensen wél kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. En daar hangt mee samen dat vanaf 1 januari meer mensen die een uitkering hebben naar regulier werk begeleid moeten worden. Voor dit alles worden de gemeenten verantwoordelijk.

Lees verder

Martiniplaza

Begin oktober boog de raadscommissie Onderwijs & Welzijn zich andermaal over Martiniplaza. Het sport-, cultuur- en congrescentrum had  het gemeentebestuur overvallen met een tekort van 6,6 miljoen op achterstallig onderhoud en een tekort van 9 ton op de exploitatie. De commissie wilde van de wethouder weten hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar werd niet veel wijzer. Gebrek aan toezicht, ja. 

Lees verder