still uit reportage OOG-tv

Rijk weigert compensatie reële zorgkosten

Deze week werd bekendgemaakt dat de kosten voor jeugdhulp dit jaar weer verder zijn gestegen. In 2018 verwacht de gemeente Groningen een tekort van 8,6 miljoen euro. Het beeld in Groningen is kenmerkend voor de situatie in heel Nederland.

GroenLinks wethouder Mattias Gijsbertsen van jeugdzorg denkt dat de maatregelen die zijn genomen om de uitgaven te beteugelen vooralsnog onvoldoende soelaas zullen bieden: “We krijgen eenvoudigweg te weinig geld uit Den Haag om de jeugdhulp te kunnen betalen. Het rijk ontkent gewoon dat er sprake is van groei in de jeugdhulp.”

Inmiddels heeft ook de G40, het landelijke netwerk van de grote steden, bij de minister kenbaar gemaakt dat de financiering van jeugd, WMO en bijstand structureel ontoereikend is. Gijsbertsen: “In heel Nederland worstelen gemeenten met tekorten in de hele zorg. Volwassenenzorg, jeugdzorg, maar ook op het gebied van de bijstand. Er zal echt op rijksniveau iets moeten gebeuren om deze tekorten te kunnen oplossen.”

Overigens blijft uitgangspunt dat ieder kind de hulp krijgt die het nodig heeft.