Nick Nieuwenhuijsen

Kandidaat plek 9

"Verantwoordelijkheid nemen voor dat wat weerloos is"

Nick (31) werkt als studieadviseur en woont in Helpman. Hij is kandidaat op plek 9.

Maatschappelijk betrokken filosoof
Een echte import-Fries, geboren en getogen in het niet meer bestaande Gaasterlân-Sleat (Súdwest-Fryslân). Met ouders van 'Hollandse afkomst' soms de vreemde eend in de bijt, maar heeft hierdoor wel de nodige diplomatieke vaardigheden opgedaan.
Daarnaast maakt zijn agrarische achtergrond dat hij nog altijd geniet van weidse vergezichten en de geur van vers kuil, maar ook dat hij veel zorgen heeft over onze omgang met dier en natuur.
Heeft een Bachelor Wijsbegeerte van de RUG en een Master Applied Ethics van de Universiteit Utrecht. Werkt als studieadviseur bij het RUG Honours College en runt het Kenniscentrum Filosofie, de wetenschapswinkel van de Faculteit Wijsbegeerte. Was actief als campagneleider en bestuurslid voor GroenLinks Groningen. 
Nick is maatschappelijk erg betrokken en goed in staat zijn mening helder en met humor te verwoorden in presentaties en discussies.

Waar Nick voor staat
Verantwoordelijkheid nemen voor dat wat weerloos is staat centraal in Nick's denken. Dit gaat niet alleen om een onhoudbare bio-industrie en het gemakzuchtig toe-eigenen van onze omgeving, maar net zo goed om medeburgers die door systemen worden platgewalst en buitengesloten. Hij staat daarom voor een stad en ommeland waar iedereen mee kan doen en waardigheid voor mens en dier altijd voorop staat. Ook denkt Nick, opgeleid als filosoof en ethicus, graag na over de toekomst. De toegankelijkheid en leefbaarheid van Groningen, nu en later, heeft voor hem een hoge prioriteit. Hierbij moet niet alleen aan het voorkomen van verkeersinfarcten en luchtvervuiling worden gedacht, maar ook aan de toenemende digitalisering en hoe dat onze omgang met elkaar beïnvloedt.

Wetenswaardigheden
Naast al dit gepieker houdt Nick van lezen, fietsen, zwemmen, rocken en gamet hij graag - het liefst samen met anderen.