Martijn van der Glas

Martijn van der Glas

Raadslid Groningen-stad

Martijn is raadslid sinds 2014. Hij is lid van de raadscommissie Beheer & Verkeer met de portefeuilles duurzaamheid, groen en beheer. Ook is hij lid van de raadscommissies Financiën & Veiligheid waar hij de portefeuilles P&O, financiën en algemeen bestuurlijke zaken beheert en Ruimte & Wonen met de portefeuilles ruimte, grondzaken, grote projecten en monumenten. Martijn werd in 2010 lid van GroenLinks en wil zijn idealen via de politiek waar gaan maken.

Verder is Martijn werkzaam als duurzaamheidscoördinator voor de gemeente Delfzijl en runt hij daarnaast zijn eigen milieuadviesbureau. Van daaruit heeft hij een Noordelijk project geleid dat huiseigenaren moest verleiden hun huizen te verduurzamen, en bedrijven klimaatneutraal te gaan werken. Martijn houdt zich op dit moment druk bezig met een campagne om groene daken op woonboten te promoten. Binnen GroenLinks was onder meer Martijn enkele jaren bestuurslid. Ook is hij bestuurslid van de Vogelwerkgroep Zuidwest in Hoornse Meer en was hij eerder als vrijwilliger actief voor de  Waddenvereniging.
 

Banenmotor

Martijn ziet tal van 'groene' kansen in de dagelijkse praktijk en grijpt die met beide handen aan. Voor hem is duurzaamheid een banenmotor en vliegwiel voor andere terreinen. We vragen hem naar zijn achtergrond. Martijn: 'Eigenlijk ben ik het grootste deel van mijn leven al praktisch bezig met natuur en milieu. Als tiener ging ik bij de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Ik studeerde milieukunde en natuurbeheer, werd actief in een milieuwerkgroep en zocht met mijn diploma op zak naar werk waarin ik iets voor het milieu kon doen. Dat vond ik ook: eerst bij de provincie Groningen, later bij de Milieufederatie Groningen.'

'Steeds was de focus praktisch. Resultaten boeken waar het kan; kansen pakken waar ze voor het oprapen liggen. Iedere stap vooruit is er één. Steeds meer plezier kreeg ik in de samenwerking met partijen in het veld. Ik coördineerde projecten voor milieu-educatie, was verantwoordelijk voor de communicatie over bodemonderzoek en bodemsanering. Leidde projecten om stille banden en groene daken te bevorderen. Werkte mee aan de uitvoering van subsidieregelingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en energiebesparing. En ik leidde voor de Milieufederatie het project Klimaatneutrale Bedrijven: minder energie gebruiken, minder CO2 voortbrengen, groene elektriciteit toepassen, transport tegen het licht houden.'

GroenLinks geeft prima aan waar en hoe onze samenleving de juiste groene weg in kan slaan. Vergroening van het belastingsysteem, arbeid goedkoper maken en meer banen stimuleren in de duurzame energieopwekking, dat zijn belangrijke thema’s. Op gemeenteniveau denk ik dat heel goed uit te kunnen dragen. Als werknemer bij zowel de provincie Groningen als de gemeente Delfzijl ken ik het spel. Daarnaast heb ik vanuit mijn eigen bedrijf diverse projecten uitgevoerd. Van het klimaatneutraal maken van bedrijven tot het promoten van groene daken op woonboten.'

Muziek

Martijn is een makkelijke prater en een sociaal persoon. Hij vertelt te boek te staan als een verbinder en een echte teamplayer. 'Met mijn gevoel voor humor maak ik gemakkelijk contact met mensen. In mijn vrije tijd drenk ik mij in de muziek. Ik drum, speel piano en ik ga graag met mijn vriendin naar live muziek. Je kunt mij ook regelmatig aantreffen in de bioscoop. Als vrijwilliger heb ik in mijn wijk (de Hoornse Meer) geholpen bij de totstandkoming van een buurtboomgaard. Mijn favoriete vakantie is een fietsvakantie.'