Justine Jones

Kandidaat plek 15

"Talent zit m niet in afkomst"

-English see below- Justine (32) is docent European Studies en woont in de stad in de wijk Kostverloren. Ze is kandidaat op plek 15.

Achterhoekse met een internationale blik
Geboren en getogen in de Achterhoek. Dochter van een Nederlandse moeder en een Engelse vader bracht haar blik snel over de grenzen. Voor studie naar Groningen (Internationale Betrekkingen & Internationale Organisatie). Master Internationaal Publiekrecht in Leicester. Actief als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Diverse bestuursactiviteiten tijdens studie (opleidingscommissie, adviesraad, studentenvereniging). Werkte aan de RUG als docent Internationale Betrekkingen & Internationale Organisatie en korte tijd als docent Engels aan gymnasium. Is nu docent European Studies bij de NHL Stenden.
Justine kan zich snel informatie eigen maken. Is een analytisch denker. Inhoudelijk. Schuwt confrontatie met anderen niet. Assertief. Leergierig.

Waar Justine voor staat
Justine ziet de stad steeds internationaler worden. Buitenlandse studenten en collega’s verbinden zich voor een langere periode aan de stad. Ook raakt ze steeds meer bewust van bepaalde grenzen waar mensen tegenaan lopen: bij schoolkeuzes of sollicitaties worden mensen onderschat en afgerekend op hun afkomst. Succesvolle en gemotiveerde vrouwen merken dat ze worden tegengehouden en ook mensen die niet uit Nederland komen moeten zich meer bewijzen. Hiermee gaat veel talent verloren voor de samenleving. Toegankelijkheid kan ook heel praktisch zijn: als hardloper in de stad weet je wat voor slalommen er nodig zijn om je een weg te banen door de fietsenjungle. Misschien een kleine ergernis, maar voor mensen die minder mobiel zijn een groot probleem. 
Door toegankelijke informatie en een goed diversiteits- en internationaliseringsbeleid kan de gemeente ervoor zorgen dat iedereen die mee wil doen in Groningen daartoe ook de mogelijkheden krijgt. Ik wil mij de komende jaren inzetten om de grenzen binnen Stad, Haren, en Ten Boer die te maken hebben met afkomst, onderwijsniveau, geslacht en inkomen te beslechten.

Wetenswaardigheden
Justine houdt van cultuur (lezen, zingen, pubquizzen) en natuur (wandelen en hardlopen). Ze woont samen met twee terrorkatten.

---------------------------------------------------------

"Talent independent of origin"

Dutch with an international perspective
Born and raised in the Achterhoek (in the East of the Netherlands). As a daughter of a Dutch mother and an English father, she has learned not to be unduly restricted by boundaries. Her studies brought her to Groningen and its university (International Relations & International Organisation). Master’s in Public International Law (Leicester University, UK). Board member of the Dutch United Nations Association. Several extracurricular activities during her studies (Programme Committee, Student Association). Worked as a lecturer at the International Relations department at the University of Groningen and for a short time as an English teacher at a grammar school. Now works as lecturer European Studies at NHL Stenden University of Applied Science.
Justine is able to quickly familiarise herself with complex issues. Is an analytical thinker. Strong on content. Does not shy away from confrontation. Assertive. Inquisitive.

What Justine stands for
Justine has noticed that the city is becoming increasingly international. Foreign students and colleagues are committing themselves to the city for a longer period of time. She has also become increasingly aware of restrictions people face with regards to school choice and job applications where they are being judged on their backgrounds and thereby frequently undervalued. Successful and highly motivated women and people with a non-Dutch background or name feel that they have to prove themselves in ways that others do not have to. This means that a lot of talent is lost on society.
Accessibility is also important in a very practical way. If you regularly go for a run in the city you’ll know how difficult it can be to find your way through, or rather around, the bicycle ‘jungle’. This might be a small pet peeve for her, but it is a significant problem for people with disabilities who are less mobile.
The municipality can make sure that everyone who wants to participate in Groningen can do so by providing accessible information and by having and implimenting good policies on diversity and internationalisation. In the coming years I aim to minimise the limits people face due to their background, level of education, sex and income.

Interests
Justine likes to read, sing and play in pub quizzes. She also enjoys hiking and running.