Jan van den Berg

Fractieassistent Groningen-stad

Jan is al fractieassistent vanaf de beginjaren van GroenLinks en zijn takenpakket omvat zo ongeveer alles.

Natuur en buurt

Gedurende zijn middelbareschooltijd was Jan lid van de Christelijke Jeugdbond van Natuurvrienden, afdeling Pestvogel te Emmen. Hij kwam naar Groningen om Nederlands te studeren en in die tijd werd hij lid van één van de voorlopers van GroenLinks, de PPR. In Groningen heeft hij zich jarenlang ingezet voor het buurtverenigingswerk en onder andere een belangrijke rol gespeeld in de afsluiting van het Noorderplantsoen voor autoverkeer en de totstandkoming van het eerste stedelijke woningbouwproject met collectief particulier opdrachtgeverschap aan de Kalverstraat.

Werk

Na werkzaam te zijn geweest in de kinderbescherming en bij een woningcorporatie bracht de drive om actief bezig te zijn met zijn directe omgeving Jan bij de plaatselijke politiek. Dat zijn belangstelling vooral uitgaat naar groene en ruimtelijke onderwerpen zal geen verbazing wekken.