Glimina Chakor

Glimina Chakor

Fractievoorzitter Groningen-stad

Glimina is raadslid sinds 2014 en fractievoorzitter. Zij is lid van de raadscommissie Onderwijs & Welzijn met de portefeuilles jeugdbeleid, emancipatie en integratie & minderheden en van de raadscommissie Werk & Inkomen met de portefeuilles sociale zaken en werkvoorziening en innovatie sociale zekerheid.

Glimina heeft in het verleden gewerkt als maatschappelijk werker bij de MJD (Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening).  Ook heeft ze gewerkt als casemanager bij WIJ Groningen en heeft ze ervaring op het gebied van Huiselijk geweld en kindermishandeling. Op dit moment werkt Glimina als onderzoeker bij Veilig Thuis Groningen.

Sociaal werker van het jaar

Voor haar inzet en werk won ze, met de nodige media-aandacht, de publieksprijs voor Sociaal Werker van het jaar 2012. Verschillende collega's prezen haar aan voor een aanmoedigingsfilm: 'Als je met haar praat heb je niet het idee dat je met een maatschappelijk werker praat. Glimina is een heel open persoon.' 'Een daadkrachtig persoon met brede kennis. Ze is overal bij betrokken en heeft veel contacten,' aldus een andere collega.

Terugblikkend stelt ze vast dat die titel haar mogelijkheden en kansen heeft geboden. 'Ja, absoluut! Ik mocht ineens overal over mijn werk vertellen. Deuren die normaal gesloten bleven, gingen open. Voor de naamsbekendheid van ons vak was dat erg goed. Maatschappelijk medewerkers zijn vaak bescheiden, terwijl het juist belangrijk is om te profileren wat wij doen. Het is mooi dat ik door het winnen van de prijs mijn vak een beetje in de spotlights kan zetten.'

Raadslid

Ik ben op een gegeven moment gevraagd om na te denken of het raadslidmaatschap iets voor me zou zijn,' aldus Glimina. Met haar connecties en ervaring in het werkveld en haar doortastendheid is ze zeker van toegevoegde waarde in de lokale politiek.

Glimina ziet in haar werk welke gevolgen politieke beslissingen hebben voor mensen die het minder hebben en wil daar graag meer invloed op hebben. 'Ik ben geboren in Hoogezand-Sappemeer en ik ben van Marokkaanse afkomst. In Nederland kreeg ik de kans om mij te ontwikkelen. Ik vind het daarom belangrijk dat iedereen mee kan doen en gelijke kansen blijft krijgen: ongeacht afkomst of geslacht.'

Niet genoeg

Glimina vertelt dat zij in haar werk ziet waar de Groningse burgers mee te kampen hebben. 'Op individueel niveau kan ik samen met de burgers een verschil maken, maar dit vind ik niet genoeg. Politieke keuzes hebben effect op het dagelijkse leven van mensen en als raadslid wil ik een brug vormen tussen de burger en de politiek. De komende jaren krijgt de gemeente er extra taken bij en moet die veel goedkoper gaan uitvoeren, ik vind dat dit goed uitgevoerd moet worden en niet ten koste moet gaan van het sociaal beleid.'