Femke Folkerts

Lid steunfractie Groningen-stad

Femke is steunfractielid en eerste opvolger. Zij is commissiewoordvoerder in de raadscommissie Onderwijs & Welzijn op de onderwerpen sport, onderwijs en vernieuwing sociaal domein alsook in de raadscommissie Werk & Inkomen op het onderwerp arbeid, economische zaken en handel.

Femke studeerde geschiedenis in Groningen en was eerder actief als bestuurslid bij DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Ze liep stage als beleidsmedewerker in Tweede Kamerfractie en is tijdelijk actief geweest als vervangend raadslid.