Benni Leemhuis

Benni Leemhuis

Fractievoorzitter Groningen-stad

Benni is fractievoorzitter en raadslid sinds 2010. Hij is lid van de raadscommissies Beheer & Verkeer met de portefeuille verkeer en vervoer en Financiën & Veiligheid met de portefeuilles veiligheid en openbare orde, internationalisering en externe contacten. Tevens 'doet' hij de begroting en de voorjaarsbrief. Ook is hij algemeen bestuurslid van het Meerschap Paterswolde, lid van de begeleidingscommissie Stationsgebied en lid van de begeleidingscommissie vernieuwing sociaal domein.

Benni, samenwonend en vader van twee zoons, is sinds 2010 raadslid voor GroenLinks in de stad. Ruimtelijke ordening is Benni's passie geworden, omdat dit beleidsterrein van invloed is op bijvoorbeeld welzijn, duurzaamheid, verkeer en vervoer. Eerder was Benni onder meer vice-voorzitter van de Universiteitsraad en bestuurslid Stedenband Groningen-San Carlos. Hij heeft gewerkt voor de gemeente Groningen (als trainee P&O en beleidsmedewerker monumenten bij RO/EZ) en als leraar geschiedenis op Reitdiepcollege.

Idealen

We blikken met Benni terug op de afgelopen raadsperiode. 'Met heel veel plezier heb ik me in mijn eerste raadsperiode ingezet voor een groener, socialer en toleranter Groningen: de stad waar ik ben geboren en getogen. Ik heb mijn stad op een geheel andere manier leren kennen. En ben blij om te zien hoeveel mensen iedere dag hun best doen om het hier een beetje beter te maken. En verrassend vaak doen ze dat vanuit idealen die heel dichtbij die van GroenLinks staan!' Benni heeft in de tussentijd veel van die mensen leren kennen en daardoor een breed netwerk aan contacten opgebouwd. 'In de raad, in de afdeling maar ook daarbuiten weet ik mijn weg goed te vinden.

Tuin in de Stad

'Heel blij ben ik dat door mijn inzet De Tuin in de Stad behouden kon blijven voor Groningen. En dankzij mijn inzet komt er een stadsbreed overzicht van braakliggende gronden in de gemeente, waardoor mensen er sneller hun initiatieven kunnen ontplooien.' Hij was ook één van de Groningers die de strijd met elkaar zijn aangegaan om het mooiste gebouw van de stad Groningen te kiezen uit de tijd van de wederopbouw (1945 - 1970). Het gebouw dat Benni voordroeg en verdedigde in een filmpje was De Hamrik.