Barbara Snabilié

Raadslid Haren

Aandachtig leven is mijn basis. Balans vinden in de omgang met onze leefomgeving en bewoners. Meegroeiend met mijn zoon en dochter ben ik me bewust van het goede voorzieningenniveau in de gemeente.

Steeds opnieuw staan voorzieningen onder druk en ik kan me voorstellen dat we meer voorzieningen op afstand krijgen en gaan delen met andere gemeenten. Mijn werkende bestaan speelt zich vooral af in welzijns- en belangenorganisaties. Op de terreinen van natuur & milieu, zorg & welzijn, sociale zaken en verkeer ben ik thuis. Met financiën en ruimtelijke ordening ben ik vertrouwd geraakt.

In mijn jaren in de gemeenteraad heb ik oog gekregen voor de aardigheden van de bewoners en de gemeente. Kwetsbare groepen in de samenleving rekenen op mijn aandacht. Sterke schouders kunnen nog steeds meer lasten dragen. Nadrukkelijker aandacht van de gemeente voor de effecten van gemeentelijk beleid op huishoudens met een minimuminkomen vind ik noodzakelijk.

Van de gemeente verwacht ik dat informatie voor bewoners in begrijpelijke taal is geschreven.

Voor het raadswerk ben ik weer beschikbaar.
Je kunt me bereiken via  mail en op 050 - 535 01 52.