We moedigen leden aan om mee te denken met onze politieke koers - vooral leden wiens stemmen minder vaak gehoord worden. Elke tweede donderdag van de maand organiseren we Vriendjespolitiek - een discussieavond met elke maand een ander onderwerp. Daarnaast kan je op deze avond in gesprek gaan met leden van het bestuur en de gemeenteraadsfractie. Verder zijn er natuurlijk werkgroepen voor diepere inhoudelijke discussie en klankbordgroepen die meedenken met de gemeenteraadsfractie. Op de Algemene Ledenvergadering worden er besluiten genomen over de koers van de afdeling.