Maatwerk in de bijstand

Door: Mattias Gijsbertsen

Na 8 jaar raadslidmaatschap jeukten mijn handen in 2014 om verandering te brengen in de manier waarop de overheid met uitkeringsgerechtigden omgaat en armoede bestrijdt. De kern van die verandering is dat we slimmer worden, beter begrijpen wat mensen in armoede meemaken en wat hen motiveert. De traditionele benadering vanuit systemen heeft geen tijd, geen geld en geen oog voor het individu. Voor maatwerk is weinig ruimte.

Ik zie dat bijstand daarom maar al te vaak betekent dat mensen verder in de problemen komen in plaats van dat ze de weg naar zelfstandigheid weer vinden. Ze verliezen kansen op de arbeidsmarkt, maar ook hun netwerken, geld om zich te ontwikkelen en mee te doen. Ze kunnen hun kinderen minder kansen bieden. Last but not least zien we dat bijstandsgerechtigden maar al te vaak vertrouwen in zichzelf en eigenwaarde verliezen.

De afgelopen jaren heeft het stadsbestuur in Groningen in tal van projecten en in dienstverlening een andere benadering centraal gesteld. Daarin spelen woorden als vertrouwen, maatwerk, regie en menselijke maat de hoofdrol. We proberen de relatie tussen gemeente en uitkeringsgerechtigde te herstellen, de intrinsieke motivatie van mensen aan te spreken en van daaruit een positieve spiraal te starten in plaats van het huidige drijfzand van de bijstand.

Een geruchtmakend voorbeeld hiervan is het experiment Bijstand op Maat, waarbij - buiten de bestaande wetgeving om - bijstandsgerechtigden meer uitkeringsgeld mogen houden, minder gecontroleerd worden en betere begeleiding op maat krijgen door ervaringsdeskundigen. Maar ook in de dienstverlening, het armoedebeleid, de bestrijding van schulden en op andere terreinen zijn belangrijke stappen gezet. De publicatie “Groningen Sociaal Innovatief” geeft een mooie impressie daarvan en van de resultaten die nu al worden behaald. https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/104/73/Magazine_Sociaal_Innovatief_Groningen_Int-1522137517.pdf

De afgelopen jaren is meer geld dan ooit uitgetrokken voor armoedebeleid. Veel meer mensen en vooral kinderen in armoede zijn bereikt, met als gevolg dat bijvoorbeeld meer kinderen hebben kunnen ontbijten, een warme jas of fiets hadden of de mogelijkheid kregen om te sporten. Armoedebestrijding is ook voor de komende periode een grote uitdaging. De langdurige armoede in Nederland stijgt, ook in Groningen. De nieuwe manier van werken die de afgelopen jaren is ingezet verdient de tijd om zich verder te bewijzen.

De verkiezingen van 21 november geven mij en alle anderen die hier elke dag aan werken hopelijk die kans door middel van een mooie uitslag voor GroenLinks.