Het bestuur

Het afdelingsbestuur zorgt ervoor dat de besluitvorming goed verloopt en dat alle leden kunnen meepraten over belangrijke dingen. Het bestuur organiseert hiertoe politieke café’s en andere discussiebijeenkomsten. Circa 4 maal per jaar worden de leden uitgenodigd voor een Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarnaast ondersteunt het bestuur de werkgroepen en de fractie bij hun werkzaamheden.

Het bestuur bestaat uit (op de foto van links naar rechts): Allan Varkevisser, Sake Prins, Saskia van Gessel (penningmeester), Ank Haagsma, Sipke Havinga, Afke Bodewits (voorzitter), Alaan Safari, Liesbeth van Hoffen, Jelte Hommes, Brigitte Meibos (secretaris), Jet Zuidema en Joost Haandrikman.