v.l.n.r. Ank, Sipke, Afke, Jos, Robert, Justine, Hans, Brigitte

Het bestuur

Het afdelingsbestuur zorgt voor ledenbetrokkenheid en dat de besluitvorming goed verloopt. Het bestuur organiseert en faciliteert hiertoe evenementen die draaien om gezelligheid, inhoud en discussie. Circa 4 maal per jaar worden de leden uitgenodigd voor een Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarnaast ondersteunt het bestuur de fractie bij hun werkzaamheden.

GroenLink Groningen zoekt nieuwe bestuursleden. Klik hier voor meer informatie!

Op de ALV van 18 juni hebben de leden van de afdeling een nieuw bestuur gekozen. Nadat het oude bestuur bedankt werd voor alle inzet van de afgelopen periode brak het moment aan om het nieuwe bestuur te benoemen. Vier leden van het oude bestuur zijn hierbij herkozen, vier nieuwe bestuursleden schuiven aan.

De verkozen bestuursleden zijn:

VoorzitterAfke Bodewits
SecretarisBrigitte Meibos
PenningmeesterJos Peters
Diversiteit & OntwikkelingJustine Jones
Communicatie & ProfileringRobert Lagestee 
Politiek Personeelsbeleid & IntegriteitAnk Haagsma
Continuïteit & Interne OntwikkelingSipke Havinga

Helaas heeft Hans zich om gezondheidsredenen terug moeten trekken. Zijn plaats is ingenomen door Marcella van der Spoel. Marcella houdt zich bezig met Debat & Discussie.

Klik op de namen van de bestuursleden voor een overzicht van hun taken en verantwoordelijkheden.