Groningen koploper schone energie

Door: Mattias Gijsbertsen

We moeten van het aardgas af. Je hoeft het Groningers niet uit te leggen. De verdrietige en frustrerende consequenties van de gaswinning zijn de dagelijkse werkelijkheid van veel te veel mensen in deze provincie. Juist hier vind ik dat politici en bestuurders alle schroom overboord moeten gooien en vol en moedig moeten gaan voor een snelle overgang op groene, schone energie.

De gemeente Groningen is in november 2018 door de Europese Commissie aangewezen als “Lighthouse City”, als lichtend voorbeeld op het gebied van de energietransitie. Dat is een resultaat van de inspanningen die hier door bewoners, bedrijven, kennisinstellingen, cooperaties, woningbouwcorporaties en overheden worden gedaan. Ik ben trots dat we in Groningen resultaten hebben kunnen boeken, en daardoor weer nieuwe investeringen aantrekken voor nieuwe resultaten, zoals de miljoenen van Europa om tot energieneutrale wijken te komen.

Er zijn al vergevorderde plannen om Paddepoel van het aardgasnet af te halen; dat kan heel goed al ruim binnen tien jaar een feit zijn. Het warmtenet van Warmtestad is daarvoor deels al aangelegd. Het ziet ernaar uit dat niet aardwarmte maar restwarmte uit datacenters de duurzame energiebron van dat warmtenet zal worden.

Bewoners spelen een cruciale rol bij de overgang naar schone energie, ook in Paddepoel. Ik vind dat bewoners zo veel mogelijk financieel moeten profiteren en eigenaar moeten worden van nieuwe energiebronnen. Het zonnepark Vierverlaten van Grunneger Power is er een mooi voorbeeld van: elke bewoner van Groningen kan eigenaar worden van zonnepanelen van dat park. De afgelopen vier jaar zijn overigens drie zonneparken gebouwd en is het aantal zonnepanelen op daken enorm toegenomen. De doelstelling voor 2018 was 100.000 panelen, het worden er vermoedelijk 230.000!

Groningen is wat mij betreft op de goede weg. Het is soms spannend om voorop te lopen, maar het geeft ook de kans om juist hier samen onze eigen oplossingen te bedenken in plaats van dat anderen voor ons beslissen. De overgang naar schone energie en een aardgasloze gemeente in 2035 wordt een van de belangrijkste uitdagingen van een nieuw gemeentebestuur. Die uitdaging kunnen we het best aan in de handen van mensen die al jarenlang werken aan deze verandering en daarbij ervaring hebben opgedaan. Ik hoop op een goede uitslag voor GroenLinks op 21 november.