Groningen de gezondste stad van Nederland: rookvrije generatie

Door: Mattias Gijsbertsen

In 2017 mocht ik namens het stadsbestuur aankondigen dat Groningen de gezondste stad van Nederland wil worden. Samen met bewoners, ziekenhuizen, kennisinstellingen, woningbouwcorporaties en nog veel meer organisaties werken we daar inmiddels hard aan. De meeste aandacht heeft wellicht de landelijke primeur van het rookverbod opgeleverd. Groningen is de eerste gemeente waar roken in de openbare ruimte rond de toegang van bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen wordt verboden. Maar er gebeurt nog veel meer.

Onze gezondheid is ons grootste goed, maar zeker in steden, waar de ruimte schaars is, staat gezondheid onder druk. Meer mensen, meer auto’s, minder groen... Daarnaast zien we dat de levensverwachting in Nederland weliswaar stijgt, maar dat er grote verschillen zijn in hoe lang mensen zich gezond voelen. Mensen met een lage opleiding en een laag inkomen voelen zich gemiddeld 19 jaar korter gezond dan mensen met een hoge opleiding en een hoog inkomen. 19 jaar! Ik vind het onverdragelijk. Er is iets aan te doen.

Onze omgeving en onze leefstijl hebben grote invloed op onze gezondheid. De grootste gezondheidswinst is te boeken, niet door een nieuwe medische handeling, maar door te voorkomen dat mensen ongezond worden. Een gezond huis, een groene omgeving, een omgeving die uitnodigt om te bewegen, om te fietsen en te sporten, gezond en betaalbaar voedsel binnen handbereik, een prettige sfeer in de buurt, genoeg geld om mee te doen: allemaal hebben ze grote invloed op hoe we ons voelen. In Groningen hebben we deze elementen gevat in de G6, leidraad naar een gezonde stad.

De wijkvernieuwing in Selwerd wordt bijvoorbeeld aangegrepen om de wijk gezonder te maken. Niet alleen gezond wonen, maar ook een gezonde wijk zijn uitgangspunt van die wijkvernieuwing die door de bewoners “Sunny Selwerd” is gedoopt. De manier waarop in Selwerd aan verbetering van gezondheid wordt gewerkt is vernieuwend in Nederland en Europa: bewoners, overheid, corporaties, zorgprofessionals proberen met een brede blik op de hele wijk gezondheidswinst te boeken.

Roken is met afstand de grootste boosdoener als het om gezondheid gaat. Het is van belang dat we voorkomen dat een nieuwe generatie nog begint met roken. Tal van organisaties in Groningen hebben zich samen verbonden aan het doel om een rookvrije generatie tot stand te brengen. Zij geven het goede voorbeeld door te voorkomen dat kinderen in aanraking komen met schadelijke rook, bijvoorbeeld in de speeltuin of voor een ziekenhuis. De gemeente verbiedt desgevraagd roken in de omgeving van deze instellingen en maakt zijn eigen gebouwen ook rookvrij. Voor mensen die willen stoppen met roken kan de ondersteuning, ook financieel, beter. In het landelijke preventieakkoord, waarover ik namens Groningen mee praat, worden daar hopelijk afspraken over gemaakt.

Gezondheid gaat over zorg en armoedebestrijding, over ruimte en groen, over fiets en openbaar vervoer. GroenLinks geeft niet toevallig prioriteit aan juist die dingen, niet alleen in de stad maar ook in de dorpen die straks onderdeel van de nieuwe gemeente worden. Ik hoop dan ook dat veel mensen op 21 november GroenLinks stemmen en daarmee verder werken aan een gezonde gemeente mogelijk maken.