“ Maak de Diepenring een klimaatadaptief park! ”

  • De singels met uitbreiding van de verblijfrecreatie kan verlengd worden tot het water. Auto's moeten hier dan wel weg.
  • Meer miniparkjes!

“ Een kans om de Binnenstad ook een leuke plek voor kinderen te maken: bouw een speeltuin! ”

  • Gebruik de Diepenring als mooie looproute naar het Noorderplantsoen.
  • De kades kunnen vergroend worden door planten over de rand te laten hangen. Dit biedt ook nestgelegenheid voor vogels.

“ Plek voor podium/tribune voor orkesten/theater bij het water tegenover het Hoofdstation. ”

“ Trek de Prinsentuin door tot aan het water. ”